در نشست هفته گذشته فدرال رزرو چه گذشت؟

چهارشنبه 11 دسامبر کمیته FOMC فدرال رزرو ایالات متحده نشست خود را برگزار کرد و مطابق با انتظارات بازار نرخ بهره در سطح 1.75% قبلی حفظ شد. در بیانیه فدرال رزرو اشاره شده که وضعیت فعلی سیاست پولی این بانک مناسب است و این امر باعث شده تا اعضای کمیته پس از 3 دور کاهش نرخ بهره در سال جاری فعلاً دست از کاهش بیشتر نرخ بهره بکشند.

در حوزه چالش های پیش رو، به کاهش شتاب رشد اقتصاد جهانی، جنگ های تجاری و کاهش فشارهای تورمی اشاره شده که در چند ماه گذشته نیز از عوامل موثر بر تحولات بازارهای مالی بوده اند.

در ضمیمه موسوم به Dot Plot که دربرگیرنده نرخ مطلوب بهره از سوی اعضای کمیته FOMC در سال 2020 است، 13 نفر از 17 نفر عضو کمیته به ثابت ماندن نرخ بهره در سال آینده نظر دارند ولی 4 نفر باقیمانده یک بار افزایش نرخ بهره را مناسب ارزیابی می کنند. این در حالی است که بازار در حال حاضر یک بار کاهش نرخ بهره را برای سال 2020 در قیمت گذاری خود لحاظ کرده و لذا از این جهت شاهد یک واگرایی میان قیمت گذاری بازار با دیدگاه اعضای کمیته FOMC هستیم.

گزارش Dot Plot جدید در آخرین نشست کمیته FOMC

به نظر می رسد آنچه که در این میان داوری نهایی را انجام خواهدداد، روند تورم در آمریکاست چرا که آقای «جرومی پاول» رییس فدرال رزرو در مصاحبه اش اعلام کرد که تا زمانی که نرخ تورم زیر سطح 2% است، افزایش دیگری در نرخ بهره در کار نخواهدبود. با این حال نبایستی از تاثیر منفی جنگ های تجاری میان آمریکا و چین – و شاید بزودی با اروپا – بر روند نرخ بهره غافل بود چرا که افزایش تنش های تجاری – که فعلاً با توافق مرحله 1 واشنگتن و پکن کاهش یافته – می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری کسب و کارها و نتیجتاً افت بیشتر فشار اقتصادی بشود؛ امری که طبیعتاً انگیزه ای برای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو شده و فشار تقاضا برای طلا را افزایش خواهدداد.

منبع: پوشش کامل بازارهای مالی