تحليل بازار جهاني ارز

يورو : EURO/USD

بعد از افت يورو تا محدوده ي حمايتي در زير 1.1دلار، واکنش مثبتي در انتهاي هفته ي قبل رخ داد و مي توان انتظار داشت تا در کوتاه مدت اين شرايط مثبت ادامه يابد. بايد توجه داشت که تا زمانيکه يورو به بالاي سطح 1.12 دلار برنگردد و در بالاي اين سطح تثبيت نشود، روند مثبتي در کار نيست و رشدش موقت خواهد بود.


طلا :GOLD

با ادامه ي روند مثبت در اين هفته قيمت طلا باز هم به 1600 دلار نزديکتر شد و انتظار مي رود که اين شرايط ادامه يابد و طبيعتا سقف جديدي را بايد انتظار داشت. به نظر مي رسد که محدوده ي 1650 دلار به بالا محدوده اي باشد که قيمت طلا به سمت آن حرکت مي کند. فعلا نکته ي منفي هم ديده نشده است.

=

دلار کانادا : USDCAD

در ادامه ي رشد ارزش دلار آمريکا نسبت به دلار کانادا، در اين هفته دلار آمريکا به بالاي 1.32 دلار کانادا رسيده است و اولين مقاومت مهمش را در محدوده ي 1.33 دلار کانادا پيش رو دارد که در اين هفته مي تواند با آن برخورد کند. در مجموع محدوده ي 1.33 تا 1.335 دلار کانادا مهمترين مانع رشد براي دلار آمريکا مي باشد.


منبع: بولتن اقتصاد جهاني شرکت مطالعات اقتصادي آرياسهم