تحليل بنيادي دلار آمريکا

فدرال رزرو آمريکا نرخ بهره ذخاير مازاد بانک‌ها را افزايش داد. با اين حال از نظر فدرال رزرو اين تنها يک تغيير فني بوده است. رئيس فدرال رزرو آمريکا به ادامه رشد قوي اقتصاد اين کشور اشاره کرده اما در عين حال از شک و ترديدهاي ناشي از ويروس کرونا هم ابزار نگراني کرده است. رئيس فدرال رزرو به صراحت اعلام کرده که با رشد ضعيف تورم مشکل دارد و مي‌خواهد که رشد تورم به سمت ۲ درصد حرکت کند. رئيس فدرال رزرو در رابطه با برنامه تزريق نقدينگي به سيستم مالي اين کشور يا همان عمليات Repo گفته که اين عمليات با هدف کنترل نرخ‌هاي بهره اجرا مي‌شود و هدف از آن تأمين نقدينگي بازار است. فدرال رزرو آماده است تا در صورت نياز اين برنامه را تغيير دهد. در حال حاضر تزريق نقدينگي حداقل تا ماه آوريل ادامه خواهد يافت. در ماه مارس فدرال رزرو آمريکا برآوردهاي اقتصادي خود را به روز رساني خواهد کرد و به همين دليل فعلاً کسي انتظار تغيير سياست‌هاي پولي فدرال رزرو را ندارد. صحبت‌هاي رئيس فدرال رزرو هم نشان مي‌دهند که اگر تغييري هم در کار باشد، بيشتر متمايل به سياست‌هاي انبساطي يا همان کاهش نرخ بهره خواهد بود. دلار آمريکا واکنش جدي به نشست فدرال رزرو آمريکا نشان نداد، اما در نهايت شاهد تضعيف ارزش دلار آمريکا بوديم. انتظار مي‌رود که امروز دلار در واکنش به داده‌هاي GDP سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ نوسان شديدتري را تجربه کند. پيش‌بيني مي‌شود که رشد اقتصادي آمريکا کند شده باشد، اما شاخص خرده‌ فروشي و تراز تجاري در فصل پاياني سال ۲۰۱۹ بهبود يافته بودند. به همين دليل شايد داده‌هاي اقتصادي امروز بر خلاف انتظارات بازار بهتر از پيش‌بيني‌ها باشند.
منبع: بولتن اقتصاد جهاني شرکت مطالعات اقتصادي آرياسهم