شکایت از صادقی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

یک عضو کمیسیون «شورا‌ها و امور داخلی کشور» در مجلس گفت: بنده درباره اظهارات آقای صادقی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردم و تا نتیجه نهایی پیگیر آن خواهم بود.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، با اشاره به اظهارات محمود صادقی در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: آقای صادقی در جلسه علنی امروز (دیروز) به عینه به قضات شریف توهین کردند. این نماینده مجلس تأکید کرد: معتقدم پیرو این اظهارات وحدت مجلس از بین رفت چرا که این اظهارات نسنجیده بود و دقت لازم را نداشت.
عضو کمیسیون «شورا‌ها و امور داخلی کشور» در مجلس تصریح کرد: بنده درباره اظهارات آقای صادقی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردم و تا نتیجه نهایی پیگیر آن خواهم بود.