قدرنشناسی برای بقا در قدرت

همزمان با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اظهارات جنجالی را درباره این تحریم ها بیان کرد.العبادی گفته تحریم های آمریکا علیه ایران غیر صحیح و ظالمانه است اما برای حفظ منافع ملت عراق به تحریم ها پایبند خواهد بود!این اظهارات العبادی درحالی بیان می شود که وی ریاست دولت موقت را بر عهده دارد و
می تواند با سکوت توپ را به زمین دولت و مجلس بعدی بیندازد. واشنگتن هم می داند که نخست وزیر دولت موقت معذوریت هایی دارد و اجرای تحریم های آمریکا منوط به تصمیم دولت جدید است. اما سخنان وی نشان می دهد او به شدت به دنبال جلب حمایت های آمریکا از خود برای تصدی دوره دوم یا حتی ناراضی نکردن واشنگتن از خود در صورت ناکام ماندن در نخست وزیر شدن است.قطعا در صلاحیت و اختیار نخست وزیر یک دولت موقت نیست که چنین تصمیم مهمی را به تنهایی اتخاذ کند و این موضوع مهم در این مقطع مهم باید در میان سایر شرکای سیاسی وی نیز مطرح شود.علاوه بر این که العبادی باید پاسخ دهد چگونه وقتی تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را ظالمانه می داند حاضر به ایستادن در کنار ظالم می شود؟ جمهوری اسلامی ایران از آغاز تشکیل نهادهای حکومتی در عراق جدید و در جنگ فرسایشی عراق علیه داعش در کنار کشورمان ایستاد و حمایت عملی خود را در غیاب برادران! عرب و حتی آمریکا انجام داد. لذا شایسته این است که در این شرایط در کنار ایران قرار گرفت.العبادی اگر نمی توانست در موضوع تحریم ها در کنار کشورهایی مانند روسیه، چین و ترکیه قرار بگیرد و سیاست وقت کشی اتخاذ کند بهتر بود به جای اتخاذ چنین موضع متناقضی آن هم در پایان دوره خود، سکوت اختیار می کرد.