حفظ اقتدار نظام

مقام معظم رهبري بر استقلال و اقتدار كشور تاكيد كردند و نگاهي جامع به مشكلات و مسائل جاري كشور داشتند. تاكيد رهبري بر اميد دادن به جامعه در مقابل جنگ رواني دشمنان، مراقبت كشور از افراطي‌گري و حفظ اقتدار ايران بود. بيانات مهمي كه رهبري داشتند، ابعاد مختلفي را شامل مي‌شد. ايشان تاكيد داشتند كه مشكلات اقتصادي كشور بايد با اتكا به ظرفيت‌هاي داخلي و با استفاده از كارشناسان در حوزه‌هاي مختلف حل‌و‌فصل شود. متاسفانه ما در ايران توجهي به شايسته‌سالاري نداريم و در نظام تصميم‌گيري به صاحب‌نظران رجوع نمي‌كنيم.
در اين روزها كارشناساني كه دل در گرو نظام و كشور دارند، نسبت به چالش‌هاي عرصه اقتصادي هشدارهاي مختلفي را مطرح كرده و راهكارهايي دارند. چالش‌ها و شكاف‌هاي اقتصادي به كمك كارشناسان قابل‌حل است. نظام اقتصادي ايران ارتباط تنگاتنگي با عرصه سياسي دارد و رفع چالش‌هاي سياسي كشور مي‌تواند در حل مشكلات اقتصادي اثربخش باشد. بي‌توجهي به شايسته‌سالاري موجب كاهش اعتماد عمومي شده است. اميد را صرفا نمي‌توان با حرف درمان كرد؛ بلكه بايد شاخص‌هاي اميد را در جامعه شناسايي و از اين طريق اعتماد عمومي را تقويت كرد.
نكته ديگري كه در بيانات رهبري آمده، فشار اقتصادي بر طبقات پايين‌دست جامعه است. مهم‌ترين شعار انقلاب ما، عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت بود. ايشان تاكيد داشتند كه مشكلات اخير بيشتر به دهك‌هاي پايين جامعه آسيب مي‌رساند. بايد توجه كرد كه تلاش براي كاهش فاصله طبقاتي امري فرا‌قوه‌اي است و همه مسوولان بايد با وحدت و انسجام براي حل مشكلات كشور تلاش كنند.
ايشان تاكيد بر مبارزه با فساد داشتند. مبارزه با فساد نه‌تنها از سوي قوه‌قضاييه بايد پيگيري شود، بلكه دولت، مجلس و رسانه‌ها نيز بايد در اين مبارزه دخيل شوند تا بتوان اعتماد جامعه را جلب كرد. بايد مراقب باشيم كه در گردونه جنگ رواني دشمن قرار نگيريم. دشمن تلاش مي‌كند تا از اعتماد جامعه بكاهد.
در حوزه سياست خارجي تاكيد رهبري بر استقلال كشور بود. ايشان معتقد است كه ايران بايد تصميمي بگيرد كه چه زماني و كجا با امريكا مذاكره كند. ما بايد ابتكار‌عمل را در دست بگيريم. توصيه رهبري به دولت اين بود كه با اقتدار به وظايفش عمل كند. ايشان در مقابل برخي اپوزيسيون‌هايي كه سعي در تخريب دولت داشتند، ايستادند و از مسوولان خواستند تا كشور با وحدت و انسجام به مسير خود ادامه دهد.