نه در گذشته 50 درصد بوده و نه الان 11 درصد

محمدجواد ظریف دیروز چهارشنبه توضیحاتی درباره سهم ایران از دریای خزر در نشست اخیر قزاقستان ارائه کرد. ظریف درباره شایعات اخیر درباره سهم 50 درصدی ایران و عقب‌نشینی دولت روحانی از این سهم و رضایت به سهم 11 درصدی، با بیان اینکه موضوعات مطرح شده درباره سهم ایران از دریای خزر و همچنین برخی توافقات درباره سهم ایران نادرست است، اظهار داشت: چنین چیزی وجود ندارد. ظریف در پاسخ به سوال سایت الف مبنی بر اینکه برخی این شبهات را مطرح می‌کنند که سهم ایران ۵۰ درصد بوده و در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده است، آیا صحت دارد؟ گفت: خیر! نه در هیچ زمانی در گذشته 50 درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است. جز برای کشورهای روسیه و قزاقستان، سهمی هنوز تعیین نشده است. وزیر خارجه درباره اینکه آیا دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه آمده است؟ تصریح کرد: اینطور نیست و ایران از هیچ چیز کوتاه نیامده است.