افزایش ۳۷ درصدی قیمت مسکن در تهران

«جهان صنعت»- مرکز آمار برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار سال گذشته در شهر تهران افزایش 9/36 درصدی قیمت فروش را برآورد کرده است. مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۶۱ میلیون و ۷۵۶ هزار ریال با میانگین مساحت ٢۵٩ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 1/3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 7/33 درصد افزایش داشته ‌است.
همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۶۲ میلیون و ۴۷۵ ریال با میانگین مساحت ٨٨ مترمربع و متوسط عمر بنای ١١ سال بوده است که نسبت به فصل قبل 4/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 9/36 درصد‌ افزایش داشته است. علاوه بر این متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه‌‌ پرداختی برای اجاره‌ یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران هم ۲۹۸ میلیون و ۳۶۷ هزار ریال با میانگین مساحت ٧٨ مترمربع و متوسط عمر بنای ١۴ سال بوده است که نسبت به فصل قبل 8/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 7/26 درصد افزایش داشته است.