روایت حاجی دلیگانی از هتک حرمت زنان ایرانی در فرودگاه تفلیس

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، از هتک حرمت زنان ایرانی توسط مأموران فرودگاه تفلیس هنگام خروج از فرودگاه خبر داد. حسینعلی حاجی دلیگانی به فارس، گفت: (روز سه شنبه) پیش از پرواز شماره ۷۲۲۴ ساعت ۷:۴۵ تفلیس به اصفهان، مأموران این فرودگاه اقدام به هتک حرمت زنان مسافر ایرانی کردند که با این پرواز عازم ایران بودند. وی افزود: مأموران فرودگاه تفلیس پیش از سوار شدن مسافران به هواپیما، مسافران زن ایرانی را مجبور کردند تا روسری، شال و مانتوی خود را درآورند و با این حالت و در جلوی دید دیگران از داخل گیت رد و بعد سوار هواپیما شوند. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این اقدام مأموران تفلیس در قبال زنان ایرانی در حالی است که مسافران زن دیگر کشورها بدون این که مورد مزاحمت آن ها برای بیرون آوردن لباس قرار گیرند، سوار هواپیما شدند. حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه با جدیت این موضوع را پیگیری کند و از دولت گرجستان در این باره توضیح بخواهد. وی در پایان گفت: لازم است تا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به این موضوع ورود و با جدیت رسیدگی کند.