«ایران جمعه»‌بخوانیدمعماری با ساز و آواز ربط دارد
معماری ، موسیقی و شعر در گفت وگو با حسام الدین سراجگفت و گو با نوید محمودی  درباره سینما و سختی های جذاب مهاجرت
درون هرآدمی یک مهاجر زندگی می‌کند


- داستان سیاستمداران/ مینو خالقی در وزارت کشور چه می‌کند؟
- اتحاد تحریمی‌ها! / استیضاحِ اخلاق
- کافه جمعه / پیشنهادات فرهنگی برای آخر هفته

صفحات 7 تا 18