دولت به بی‌اعتمادی دامن نزند

 
 
آسیب شناسی شرایط اقتصادی پیش آمده حاکی از چند نکته است؛ یکی از نکات اصلی و کلیدی به رویکرد دولت نسبت به شرایط اقتصادی که از ابهامات مختلفی تشکیل می‌شود، برمی‌گردد. از یک طرف می‌دانیم دولت یا تیم اقتصادی و در راس آن بانک مرکزی در التهابات اخیر نقش موثری داشته و از طرف دیگر برای رئیس کل همین بانک مرکزی حکم مشاوره در حوزه‌های پولی و بانکی زنده می‌شود! حقیقتا باید سوال کرد که بازتاب و برداشت جامعه از این اتفاق چه باید باشد؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که بانک مرکزی به هیچ عنوان مقصر نبوده در این شرایط بلبشوی اقتصادی، این رویکردها و تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند آرامشی را به جامعه تزریق کند و بلکه برعکس، به التهابات دامن خواهد زد. از طرف دیگر اظهارنظرهایی که توسط عناصر مختلف می‌شود، چه آنها که دلسوزانه مطرح می‌کنند و چه با آگاهی کامل تمایل دارند که شرایط اقتصادی بر اساس ذهنیت آنها جلو برود، در کنار تصمیم‌هایی که دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌گیرد، شرایط مبهمی را به‌وجود می‌آورد که این شرایط مبهم، التهاب را در حوزه‌های خرد هم شکل می‌دهد و موجب می‌شود مردم احساس آرامش نکنند. از اینکه براساس چه اطلاعاتی پیش‌بینی و اظهارنظر می‌کنند که قحطی تا سه ماه آینده اتفاق می‌افتد، مطلع نیستم البته از جنبه‌های آسیب شناسی نظام برنامه‌ریزی دقیق و انسجام اقتصادی برای شرایط خاص که دولت باید این تصویر را به رخ جامعه می‌کشاند، وجود ندارد و همین فقدان موجب افزایش التهاب در نزد مردم می‌شود. از سمت دیگر دولت به نقطه نظراتی که فعالان و کارشناسان اقتصادی در حوزه‌های مختلف بیان می‌کنند و یا از طریق رسانه‌ها به مطالبی که در همایش‌ها مطرح می‌شود، توجه نمی‌کند. حتی همایش‌هایی که در حوزه‌های اقتصاد توسط خود بانک مرکزی یا دیگر بخش‌های اقتصادی کشور برگزار می‌شود، نتیجه حاصل به بایگانی سپرده می‌شود و دنبال آن گرفته نمی‌شود. همه این شرایط به اضافه اقتصادی که در حوزه‌های خرد باید کالاهایی را تدارک ببیند و توزیع کند، نظمی که باید وجود داشته باشد دیده نمی‌شود. دولت با وزارتخانه‌ها و عناصر تابعه‌اش در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها باید این اطمینان را به مردم بدهد که کالای اساسی و مورد نیازشان را در اختیار خواهند داشت.
ادامه صفحه 6