بلیط هواپیما

رای پارلمان عراق به ریاست جمهوری برهم صالح

«برهم صالح» بالاخره به عنوان رئیس جمهوری عراق انتخاب شد.
شامگاه دوشنبه نهم مهر ماه قرار بود نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهوری برگزار شود، اما حدنصاب نرسیدن جلسه ، انتخاب رئیس جمهور به ظهر سه‌شنبه ساعت 13 به‌وقت محلی موکول شد. ظهر دیروز ماجرای شامگاه دوشنبه تکرار شد و تشکیل جلسه به بعدازظهر موکول شد.
در نهایت عصر هنگام روز سه شنبه بود که پارلمان عراق با حضور 291 نفر تشکیل جلسه داد.انتخاب نامزد ریاست جمهوری از سال 2005 میلادی به کردها واگذار شده است که تاکنون جلال طالبانی رئیس جمهور فقید و فؤاد معصوم رئیس جمهوری کنونی را به کاخ ریاست جمهوری «السلام» بغداد رسانده‌اند. رقابت برای جانشین فؤاد معصوم  بین «برهم صالح» نماینده اتحادیه میهنی و «فؤاد حسین» نامزد حزب دموکرات انجام گرفت تا این که در نهایت برهم صالح به عنوان رئیس جمهوری عراق انتخاب شد. پیش از جلسه رای گیری، حزب دموکرات کردستان، پیشنهاد اتحادیه میهنی را برای اینکه ریاست جمهوری را در صورت واگذاری ریاست اقلیم به اتحادیه میهنی بپذیرد، رد کرد تا رقابت این دو حزب در میان نمایندگان پارلمان عراق ادامه پیدا کند. کارشناسان پیش از رای گیری ، شانس برهم صالح را بالاتر می دانستند. اتفاق حائز اهمیت اینجا بود که نام فواد معصوم با همه پرسی جدایی اقلیم کردستان گره خورده بود. پس از رای گیری و حین شمارش آرای نمایندگان ، فواد حسین از پارلمان خارج شد تا آن که برهم صالح به ریاست جمهوری رسید.