روزنامه «خراسان رضوی» ۱۴ ساله شد

در این فرصت باید برایتان از این نکته سخن می‌گفتیم که روزنامه‌ها و نشریات محلی و منطقه‌ای، زبان گویای جامعه‌‌ای هستند که کمتر مجال و فرصت می یابند تا راه خود را به جلد روزنامه‌های سراسری و نشریات بین المللی پیدا کنند. باید تاکید می کردیم که این رسانه‌ها، رسالت پیگیری و تحلیل مسائل و دغدغه‌های بومی و منطقه‌ای را دارند و توسعه را با تاکید بر تمرکززدایی از انباشت ظرفیت‌ها و توانایی ‌ها در پایتخت، پیگیری می‌کنند. حتما باید یادآوری می‌کردیم که روزنامه‌ها و نشریات محلی و منطقه‌ای می‌توانند جوامع محلی را همگراتر کنند، پیوندهای اجتماعی را قوام و کیفیت زندگی را ارتقا ببخشند ... .
اما جای همه این‌‌ها برایتان از این حقیقت شیرین می‌گوییم که افتخار 14سال همراهی با شما خوانندگان جان، بودن در کنار شما و چاشنی روزهایتان شدن، لذتی‌ فراتر از این الزامات روزنامه‌نگاری دارد. شمایی که تماس‌هایتان تلفن‌های تحریریه را به صدا در می آورد، تا آن سوی خط برای ما نقدهایتان را بیان کنید، از دغدغه‌هایتان بگویید و گاهی با گرمی کلماتتان ما را به ادامه راهی که در آن هستیم، امیدوارتر کنید. آغاز پانزدهمین سال انتشار و رسیدن به  سه هزار و نهصد و شصت و یکمین شماره همراهی با شما، بهانه خوبی است تا کمی از تحریریه‌ای بگوییم که پشت این کلمات ایستاده است.
***
خانواده بزرگ «خراسان» در کنار 16 صفحه خبری و تحلیلی، ضمایم و ویژه نامه های متعددی را به موازات رسالت های خود در حوزه های مختلف تعریف کرده است. از سال 1383 و با تقسیم خطه بزرگ خراسان به سه استان شمالی، رضوی و جنوبی؛ تصمیم بر آن شد تا با تفکیک اخبار استانی از روزنامه سراسری، روزنامه های استانی با هویتی مستقل و به موازات رسانه کشوری، منتشر شوند تا مسیر پیشرفت و تعالی این سه خطه را به صورت تخصصی پیگیری کنند.

در این سال‌ها تلاش شد ظرفیت‌های روزنامه «خراسان رضوی» مکرر ارتقا یابد و بشود مطبوعه‌ای که پاسخ گوی نیاز مخاطب در بحث اطلاع رسانی، تحلیل و پیگیری است. براین اساس بعد از تغییرات متعدد در صفحه آرایی و چیدمان صفحات، از یازدهم اردیبهشت 95 روزنامه خراسان رضوی هر روز با «حرف مردم» در صفحه دوم آغاز می شود و با سخن و یادداشت «مسئولان» در صفحه آخر به پایان می رسد، شاید این چیدمان خود تداعی کننده این باشد که این روزنامه به معنای واقعی کلمه سعی دارد پلی باشد میان مردم و مسئولان.
در این بین صفحه 3 «اقتصاد و سیاست»، صفحه 4 «جامعه»، صفحه 5 «فرهنگ و هنر»، صفحه 6 «ورزش» و صفحه 7 «شهرستان ها» نیز بر اساس موضوعات خود، اخبار و گزارش های این حوزه را پیگیری می کنند و در صفحه 8 یا همان صفحه آخرمان نیز با کشکولی از مطالب از جمله گفت و گوها و گزارش های خواندنی، هر روز مهمان خانه هایتان شده ایم. در14 سال سپری شده از تولد روزنامه «خراسان رضوی»، تیم تحریریه «خراسان رضوی» موضوعات مهمی را در استان و مشهد پیگیری کرده و به ثمر رسانده است و شاهد آن گزارش هایی است که در کارنامه مطبوعاتی مان ثبت شده و مردم و مسئولان نیز آن را به یاد دارند، سوژه هایی که قریب به اتفاق آن ها در راستای پیگیری نیازهای استان و مطالبات مردم بوده است، به این امید که به واقع صدای شما مردم عزیز به عنوان صاحبان اصلی این روزنامه باشیم.