لایحه CFT در دستور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی با حضور کارشناسان ارجاع شده بود در دستور کار این هفته دارند.
به گزارش ایسنا، بخشی از دستورکار این هفته  مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک (اعاده شده از شورای نگهبان)، بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت، بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۲۴۲) قانون آیین‌ دادرسی کیفری، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا – اقیانوسیه، گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد  لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی، رد طرح دهیاری‌ها (در اجرای ماده (۱۴۹) و با تقاضای بیش از ۱۵ نفر از طراحان و همچنین ماده (۱۰۴) آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (۲۶) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در دستور کار هفته آینده صحن علنی مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس همچنین طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – با اصلاحات بعدی آن، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، طرح اصلاح ماده (۳) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (۱۳۹۴.۳.۵)، طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) و لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون در دستور
 رسیدگی دارند.
گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (در اجرای ماده (۲۳۶) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (در اجرای ماده (۱۶۸) آیین‌نامه داخلی مجلس)
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته (در اجرای ماده (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (در اجرای ماده (۱۶۸) آیین‌نامه داخلی مجلس)
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول بانکی کشور (در اجرای ماده (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ (در اجرای ماده (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به لایحه کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (در اجرای ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی مجلس)
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم‌ها (در اجرای ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی معادن (ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲)
انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و پرورش (موضوع ماده (۴) قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۱.۰۷.۲۹ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی)
انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای اجرایی فناوری اطلاعات (موضوع ماده (۱) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات‌ها مصوب ۱۳۹۳.۰۶.۱۵)