اصلاح نظام بانکی کلید خورد

پرونده چهار صفحه ای امروز «ایران» درباره اصلاح نظام بانکی با آثار و گفتاری از:
- محمدهادی مهدویان  / مغایرت استانداردهای بین‌المللی با صورت سازی
- محمود جامساز /  الزام در اصلاح نظام بانکداری
- سید علی مدنی‌زاده / تأمین مالی نامتعادل در اقتصاد  

- عباس هشی/ پادزهر فساد بانکی، شفافیت است
- ابراهیم رزاقی /سه موج، علیه اصلاح نظام بانکی
- کامران ندری /اولویت‌های ساماندهی نظام بانکی
- علی قنبری /اختیارات جدید سران در ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری


4، 11، 12، 13 و 14