ایران و انتخابات امروز آمریکا

انتخاباتی که امروز در آمریکا برگزار می شود گرچه برای برگزیدن نمایندگان کنگره و دولت های ایالتی و محلی است و در آن حتی مقام ریاست جمهوری نیز به رای گذاشته نمی شود ، اما اهمیت آن تقریبا جنبه جهانی یافته است . در بین کشورهای جهان که با دقت انتخابات میان دوره ای  2018 آمریکا را پیگیری می کنند ، ایران جایگاه ویژه ای دارد . همزمان به عمر 40 ساله جمهوری اسلامی ایران ، 10 انتخابات میان دوره ای در آمریکا برگزار شده که اغلب آنان از دید ایرانیان دور و نتایج آن برای ملت ایران فاقد اهمیت بوده است اما همزمانی بازگشت تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران ، اوج گیری سیاست های ضد ایرانی در دولت جمهوری خواه دونالد ترامپ و در نهایت ، موضع گیری اقلیت دموکرات کنگره کنونی در برابر خروج آمریکا از توافق هسته ای – برجام – بر اهمیت این دور از انتخابات کنگره آمریکا نزد ایرانی ها افزوده است . البته نوعی نگاه راهبردی به جابه جایی قدرت در آمریکا بین حداقل بخشی از نخبگان ایرانی وجود دارد و آن این که اصولا ایرانی ها به پیروزی حزب اپوزیسیون اهمیت می دهند فارغ از این که این حزب ، دموکرات باشد یا جمهوری خواه . به عبارت دیگر ، اگر دولت دموکرات در آمریکا بر سرکار باشد ، امید به جمهوری خواهان افزایش می یابد و اگر دولت را دموکرات ها برعهده داشته باشند ، پیروزی جمهوری خواهان اهمیت می یابد . این رویکرد از نخستین انتخابات آمریکا در عمر جمهوری اسلامی در سال 1980 که میان جیمی کارتر دموکرات و رونالد ریگان جمهوری خواه بود ، شروع شد و تا انتخابات 2018 میان دونالد ترامپ جمهوری خواه و هیلاری کلینتون دموکرات ادامه یافت ؛ روندی که انتظار می رود تا آینده نامعلوم ادامه یابد. هرچند که شدت کم سابقه خصومت های ضد ایرانی در دولت جمهوری خواه کنونی ، زمینه امیدواری بیشتر در میان برخی از نخبگان ایرانی را برای پیروزی دموکرات ها در انتخابات پیش رو افزایش داده است . با این حال تردیدی نیست که میزان تاثیرگذاری کنگره و حزب اکثریت در آن  برای شکل دادن به جهت گیری سیاست خارجی آمریکا محدود است . به عبارت دیگر ، حتی غلبه کامل دموکرات ها بر کنگره نیز الزاما زمینه ساز واداشتن دونالد ترامپ به اصلاح رفتار در قبال ایران یا بازگشت به توافق هسته ای نیست . از این رو ، همان گونه که کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان عاقبت موفق نشد دولت دموکرات باراک اوباما را از پیوستن به توافق هسته ای با ایران باز دارد  کنگره تحت کنترل دموکرات ها نیز قادر نخواهد بود دولت جمهوری خواه دونالد ترامپ را به این توافق برگرداند. ضمن این که دموکرات ها هم اکنون صرفا به خاطر دفاع از میراث سیاست خارجی دولت باراک اوباما از توافق هسته ای با ایران حمایت می کنند و برخی از اعضای آنان در کنگره نیز حتی در مخالفت با جمهوری اسلامی از تایید برجام در زمان رئیس جمهوری وقت سرباز زدند . گروهی از دموکرات های کنگره در حمایت از اسرائیل ، مخالفت با جبهه مقاومت در خاورمیانه ، حمایت از آن چه دفاع حقوق بشر در ایران می خوانند و طرح اتهامات تروریستی به مقامات آمریکایی گوی سبقت را از همتایان جمهوری خواه خود ربوده اند . از این رو ، چه بسا کنگره تحت کنترل دموکرات ها نیز رویکردی به شدت ضد ایرانی – البته به استثنای موضوع هسته ای – در پیش گیرد تا در فضای به شدت مسموم ضد ایرانی ، رقابت را به رقبای جمهوری خواه واگذار نکند و برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ، ترامپ را از یک کارت برنده برای جلب آرای لابی های ضد ایرانی و افکار عمومی بسیج شده علیه ایران در آمریکا محروم سازد . در نهایت این که چه بسا همان گونه که جمهوری خواهان در کنگره کنونی تلاش کردند توافق آمریکا با ایران به نام دولت دموکرات باراک اوباما به ثبت نرسد ، در کنگره بعدی – با فرض اکثریت دموکرات – دموکرات ها اجازه ندهند توافقی میان دولت جمهوری خواه دونالد ترامپ با ایران به دست آید . چنین مناسبات در هم پیچیده و نامتوازنی میان ایران و آمریکا از یک سو و جمهوری خواهان و دموکرات ها از سوی دیگر ایجاب می کند که ایران فارغ از ترکیب حزبی در کاخ سفید و کنگره شیوه تعامل خود را با ایالات متحده تنظیم کند ، خواه شیوه تشدید تنش زایی ، خواه شیوه تشدید تنش زدایی .