درسي از سيره پيامبر(ص)

يكي از درس‌هايي كه از سيره پيامبر اسلام(ص) مي‌آموزيم كيفيت استخدام وسيله است. اين مساله براي همه ما مطرح است كه آيا براي رسيدن به يك هدف مقدس مي‌توانيم از يك وسيله نامقدس و نامشروع استفاده كنيم؟ مثلا مي‌خواهيم يك مسجد بسازيم، آيا مي‌توانيم با دروغ و فريب پول جمع كنيم به اين بهانه كه هدف ما مقدس است، همين‌طور آيا مي‌توانيم براي‌گرياندن‌مردم‌در‌عزاي‌امام حسين (عليه‌السلام) كه يك هدف مقدس است از داستان‌هاي جعلي و روضه‌هاي دروغ استفاده كنيم؟ سيره پيامبر اسلام و ائمه اطهار نشان مي‌دهد كه پاسخ منفي است. زماني كه ابراهيم فرزند نوزاد رسول اكرم(ص) از دنيا رفت، از قضا خورشيد گرفت. مردم شك نكردند كه اين خورشيد‌گرفتگي به خاطر اندوهي است كه بر قلب رسول خدا وارد شده است. وقتي پيامبر(ص) از اين موضوع اطلاع پيدا كردند مردم را دعوت كردند كه به مسجد بيايند.
آنگاه خطاب به مردم فرمودند: «اين خورشيد‌گرفتگي ربطي به رحلت فرزند من نداشت، يك حادثه طبيعي بود.» يعني پيامبر اسلام اجازه ندادند كه با يك دروغ، ايمان مردم به اسلام افزايش پيدا كند يعني از وسيله نامقدس براي رسيدن به هدف مقدس استفاده شود. در اينجا پيامبر(ص) سه‌ گونه مي‌توانست عمل كند. يكي اينكه سكوت كند و با خود بگويد حال كه با اين خورشيد‌گرفتگي ايمان مردم به اسلام افزايش پيدا كرده من سكوت مي‌كنم. ديگر اينكه العياذبالله به دروغ بگويد اين خورشيد‌گرفتگي به خاطر فوت فرزند من بود و سوم اينكه به صراحت بگويد اين حادثه ربطي به رحلت فرزند من نداشت. پيامبر(ص) راه سوم را انتخاب كرد.امروز اين درس از سيره رسول اكرم(ص) بايد نصب‌العين ما باشد. بايد بدانيم كه براي حفظ نظام اسلامي كه يك هدف مقدس است، از هر وسيله‌اي نمي‌توانيم استفاده كنيم. اگر به اين سيره پيامبر توجه داشتيم قتل‌هاي زنجيره‌اي و بسياري رفتارهاي ناروا با منتقدان و مخالفان رخ نمي‌داد. در سالروز رحلت پيامبر اكرم بياييم با خود عهد كنيم كه پايبند به سيره آن بزرگوار باشيم.