تحریم‌ها باید شکسته شود

 
 
در برهه زمانی اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا، تنظیم روابط‌مان در چارچوب روابط بین‌الملل و اقتصادی که در تعامل مستقیم با سایر کشورها باشد، از جمله نکاتی است که نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت. اینکه بخواهیم به یک اقتصاد درونگرا توجه کنیم و رو آوریم و همه چیز را در درون خودمان ببینیم و از تعامل فنی و تخصصی با سایر کشورها دور شویم، به نفع کشور نخواهد بود. درحقیقت باید به این نکته بیندیشیم که چگونه می‌توانیم خودمان را در مجموعه سیاست‌ها و روابط بین‌الملل حفظ کنیم، به گونه‌ای که نتوانند ما را به انزوا بکشانند. چنانچه آنها موفق شوند ما را از جامعه بین‌الملل دور کنند و در یک گوشه تنها قرار دهند به اهداف خود رسیده‌اند پس این همان نکته مهمی است که باید با آن مقابله کنیم. از لحاظ فنی، اقتصادی و علمی باید نوع روابطمان را با سایر کشورها نه تنها گسترش دهیم بلکه به شکل ویژه‌ای نیز مورد توجه قرار دهیم. درواقع به شکلی که بتوانیم به وضعیتی دست یابیم تا دچار عقب‌ماندگی‌های علمی و فناوری نشویم. اکنون دولتی در آمریکا روی کار آمده که منطقی ندارد و هدفش تنها حفظ رژیم صهیونیستی است. اگر ما مسائل خود را با صهیونیست‌ها حل نکرده باشیم، هر گفت‌وگوی دیگری هم که انجام دهیم، مورد پذیرش آنها نخواهد بود. واقعیت این است که بحث آنها با ما بحث‌های پیرامون حقوق بشر و مسائل منطقه‌ای نیست و چون رابطه دوستانه‌ای با متحد و همپیمان آنها به نام اسرائیل در منطقه نداریم، بنا به خواست آنها سعی می‌کنند تا ما را در موضع ضعف قرار دهند. از این جهت باید سعی و تلاش خود را به کار گیریم تا اروپایی‌ها حتی به ظاهر با آنها در یک خط قرار نگیرند. لذا تا جایی که ممکن است از اروپایی‌ها استفاده‌های لازم را به عمل آوریم تا گفت‌وگوها و تعاملات لازم برقرار شود. رئیس‌جمهور بر این نکته که تحریم‌ها را با افتخار می‌شکنیم، تاکید کرد. تحریم‌هایی که از جانب کشوری اعمال شده که حتی همپیمانان خودش هم معتقدند بر اساس یک منطق رفتار نمی‌کند. شکستن این تحریم‌ها نه تنها برای ایران بلکه برای هر کشوری می‌تواند افتخار باشد. بنابراین این تحریم‌ها، تحریم‌های عادلانه، عاقلانه و قابل احترامی نیست و نپذیرفتنی و حتما ظالمانه و قطعا علیه ملت ایران است و باید شکسته شود.
ادامه صفحه 3