امید و مقاومت مردم را نشانه گرفته‌اند

 
 
یکی از چهره‌های اصولگرا اخیرا از احتمال کنار رفتن زودتر از موعد آقای‌حسن‌روحانی از دولت گفته است. صرف نظر از اینکه چه کسانی چنین خواب و خیالاتی را مطرح می‌کنند و در انتظار تحقق رویاهای خود هستند، بدون تردید اینگونه سخن گفتن‌ها، ولو با هر نیتی، در راستای سیاست‌های دشمنان خواهد بود. کسانی که با طرح چنین مساله‌ای به دنبال زمین گیر کردن دولت هستند، امید و مقاومت مردم را در برابر دشمنان نشانه رفته‌اند. جالب و حیرت‌آور است، کسانی چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند که در دوره هشت ساله حاکمیت یکدست اصولگرایان در دوره احمدی‌نژاد، در اداره مقدورات کشور بی‌کفایتی خود را آن‌هم در شرایطی که بیشترین درآمدهای فروش نفت را جمهوری اسلامی ایران داشت نشان داده‌اند و لب به انتقاد نگشودند و این در شرایطی بود که آقای احمدی‌نژاد ایران را در آستانه پرتگاهی هولناک قرار داده بود و اجماع جهانی بر علیه ما شکل گرفته بود. اصولگرایان تندرو همانگونه که در گزارشی که از محافل تصمیم گیر آنها توسط عزت‌ا... ضرغامی با هدفی مشخص و قابل تامل، اعلام شد به دنبال ایجاد روحیه منفی در مردم، دولت و تخریب دولت هستند. در شرایطی که دولت در مواجهه با یک جنگ تمام عیار اقتصادی از سوی آمریکایی‌ها قرار گرفته و مردم در شرایط سختی بسر می‌برند، جناح تندرو به جای حمایت از دولت و ترویج آرامش روانی مردم، در جهت تخریب دولت و تشویش اذهان عمومی برآمده‌اند. اینگونه مواضع را در ایام جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز شاهد بودیم، هنگامی که برخی از اصولگرایان و جناح راست مجلس سیاست خارجی دولت را زیر سوال می‌بردند، امام با برخورد تند نسبت به انحراف آن‌ها و جنگ روانی علیه دولت هشدار داد. انتقاد از سوی هرجناح مثبت و مفید است اما برخی اصولگرایان به جای آنکه به حمایت از دولت و اقداماتش مبادرت ورزند و باعث اطمینان و آرامش در سطح جامعه شوند، با طرح چنین اظهارات تند و ضد منافع ملی و جمهوری اسلامی به صورت مستقیم در همراهی با ترامپ و نتانیاهو عمل کرده‌اند، و این در حالی است که طیف اصولگرایان منصف و معتدل با رویه چنین تدروهایی مخالفند. دولت آقای روحانی بر اساس آرایی که توسط مردم به دست آورده است، تا پایان دولت به کار خویش ادامه خواهد داد.
ادامه صفحه 3