طلاق جامعتين

مراودات سياسي در ايران با تغييرات رويكردهاي مقطعي جريان‌ها استحاله مي‌شود و حتي آن دسته از گروه‌هايي كه شايد چندين دهه نيز روابط در هم تنيده با يكديگر داشتند، ناگهان دچار طلاقي مي‌شوند كه انشقاق هميشگي را در بر دارد. شايد در اين بين چند دسته شدن جامعه روحانيت و تولد مجمع روحانيون در سال‌هاي نه‌چندان دور نمونه خوبي براي اين موضوع باشد. در همین حال در دو دهه اخير، سپهر سياسي ايران شاهد ايجاد يك همبستگي به نام جامعتين شد كه برگرفته از دو جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود. اين جامعتين در مسائل مختلف جامعه رويكردهاي همسويي داشتند تا اينكه در برخي مسائل و موضع‌گيري‌هايي كه صورت گرفت جدايي آن‌ها به چشم آمد. براي مثال در موضوع انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 و 96 جامعه مدرسين طرفدار افرادي بود كه شايد شخصيت‌هاي برتر و ريشه دار جامعه روحانيت مانند ناطق و روحاني با آن‌ها مشكل داشتند. اين رويه به اختلافات دامن زده تا اينكه به نظر مي‌رسد جامعه مدرسين به رهبري محمديزدي راهش را به كل از جامعه روحانيت سعي دارد جدا كند و در بازي‌هاي سياسي ايران به سمت راست‌تندرو راهنما بزند؛ اقدامي كه جامعه روحانيت در بيشتر مواقع با آن مشكل داشت و امروز با سركار آمدن مصطفي‌پورمحمدي بي شك اين منش جدي‌تر مي شود. در همين راستا و براي اعلام استقلال جامعه مدرسين در لفافه و همگرايي آن‌ها با راستگراهاي تندرو، روز جمعه نشستي با سران حزب موتلفه برگزار و خبر آن را از طريق سايت متعلق به خود منتشر مي‌كنند. به گزارش سايت جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه در اين روزها به دليل نامه محمديزدي، اندكي در افكار عمومي خود نمايي مي‌كند آمده است:«در ابتدای این جلسه که به ریاست حضرت آیت‌ا... محمد یزدی دامت برکاته، ريیس شورای عالی و با حضور دیگر اعضای محترم جامعه مدرسین برگزار شد، جناب آقای حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گزارشی از فعالیت های حزب موتلفه ارائه كردند. در ادامه این جلسه دیگر اعضای محترم شورای مرکزی موتلفه اسلامی با اشاره به شرایط کنونی کشور و مسائل پیش رو به بحث و تبادل نظر پرداخته و نقطه نظرات خود را در زمینه های گوناگون مطرح فرمودند. سپس اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر اساس مسائل و دغدغه های مطرح شده به طرح دیدگاه های خود پرداختند.
در پایان این جلسه آقای حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی و آقای بادامچیان ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون موضوعات مطرح شده،از فرصت به‌دست آمده جهت تشکیل این جلسه و تبادل نظر با اعضای محترم جامعه مدرسین تقدیر و تشکر كردند». به‌غير اين خبر كلي، هيچ گزارشي درباره محتواي جلسه منتشر نشد و حتي حمیدرضا ترقی،عضو ارشد حزب موتلفه كه اعتماد آنلاين از او درباره جزييات جلسه سوال كرده با پاسخگويي مبهم اعلام كرده‌است كه هرگونه خبری درباره جلسه با جامعه مدرسین حوزه علیمه قم منوط به نظر خود جامعه مدرسین است و موتلفه قرار نیست در این باره صحبت کند. اين بايكوت خبري و انتشار اخبار مبهم بي شك براي بخشي از جريان راستگراي ايران نشانه‌هايي را دربردارد كه در آينده‌اي نزديك از آن خبرهايي به گوش خواهد رسيد ولي آنچه كه مي‌توان از نيت و هدف سران اين دو گروه سياسي به زبان آورد،گراي خاصی از طرف موتلفه به جمنا و از سوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به جامعه روحانيت مبارز است كه بدانيد در صورت ادامه تک‌روی سياسي راه ما از هم جداست و اين ماه عسل به زودي پاياني ناخوش در مراودات سياسي خواهد داشت.