فریب یارانه‌ای

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم که همچنان به سفرهای استانی خود ادامه می‌دهد، اخیراً در جمع هواداران خود در سنندج یک ادعای جدید را مطرح کرده است.  او گفته است که می‌شود یارانه فعلی را «۲۰ برابر» کرد! پشتوانه این ادعای جدید رئیس دولت‌های نهم و دهم چیست؟ آیا در اقتصاد ایران می‌توان منابع مالی تازه ای برای آن یافت؟ آیا منظور او این است که استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد یا قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد؟ برای بررسی میزان علمی و اقتصادی بودن این ادعا سراغ کارشناسان رفته‌ایم تا از آنان بپرسیم چنین وعده ای با تکیه بر کدام منابع مالی می‌تواند محقق شود. این وعده امکان پذیر است یا اینکه رئیس دولت‌های نهم و دهم با سوءاستفاده از فضای اقتصاد در راستای فریب افکار عمومی چنین اظهاراتی را به زبان آورده است؟

صفحات 1 و 4 را بخوانید

پاسخ نوبخت به احمدی نژاد
5800 میلیارد تومان بدهی روی دست دولت گذاشتید