زمینه‌سازی برای برجام‌ها را از بین ببرید‌!

مصطفی چراغی - وقتی در کشوری مشکلات اوج می‌گیرند و فشارها از هر سو متوجه افراد جامعه می‌شود‌ گاهی اخلاق هم در معرض آسیب قرار می‌گیرد و فضای بی‌اعتمادی و سوء‌ظن گسترش پیدا می‌کند. گاهی این بی‌‌اخلاقی‌ها چنان رسوخ می‌کند که انسان را به تعجب وا می‌دارد و در عمل هم بر شکاف‌ها و اختلاف‌ها می‌افزاید‌. در عرصه سیاست که عرصه‌ای مجادله‌ساز و پر‌اصطکاک است آثار منفی فشارها و بحران بیشتر نمود دارد‌.
متاسفانه دیده می‌شود که برخی از تحلیلگران مخالف دولت به جای درک انبوه مشکلات و تنگنای‌های موجود آشکارا آن را تعمدی می‌دانند و صراحتا بیان می‌کنند که عدم رفع برخی از معضلات موجود برای ایجاد فشار و فراهم‌شدن زمینه جهت ظهور برجام‌های دو و سه است‌! اینها بدون اینکه سندی برای گفته‌های خود ارائه دهند و قرینه‌ای بر تعمد یا کم‌کاری مدیران دولتی در بروز مشکلی بیاورند به نیت‌خوانی می‌پردازند و اتهامی به این بزرگی را مطرح می‌سازند‌. در بطلان چنین ادعایی سخن فراوان است ولی باید عنوان شود که امروز هر‌گونه کم‌کاری یا تعلل در رفع موانع و فشارها بر مردم جلوی چشم همگان قرار خواهد گرفت و هیچ‌کس توان کتمان نقص عملکرد خود را ندارد، خصوصا در جایی که مخالفان دولت از قدرت و ثروت لازم برخوردارند و با انواع تریبون‌های نوشتاری و دیداری کوچک‌ترین حرکات و تصمیم‌های مدیران دولتی را زیر ذره‌بین دارند‌. البته روشن است که آنان با القای چنین تحلیل‌های بد‌بینانه تنها به تضعیف قوه مجریه نمی‌پردازند بلکه انسجام جامعه را هدف قرار می‌دهند‌، انسجامی که در حال حاضر ضرورتی اساسی دارد و بیگانگان از مخدوش شدن آن استقبال همه‌جانبه می‌کنند‌. اما در برابر چنین بهتان عظیمی می‌توان به نکته بسیار مهمی اشاره کرد‌؛ هر چند ایجاد رفاه برای همه اقشار جامعه وظیفه مسلم دولت است و در آن چون و چرایی نیست ولی هیچ اشکالی ندارد که مخالفان محترم دولت که بر نهادهای عظیم اقتصادی سیطره دارند خود به امداد جامعه بپردازند و با توان فراوان خویش در بالا بردن سطح معیشت مردم همت بگمارند‌. به جای رقابت‌های منفی می‌توان به رقابت مثبت پرداخت‌. آقایان محترم گوی سبقت را از دولت بربایند و با نام و نشان وارد عرصه خدمتگزاری شوند. امدادی وسیع و همه‌جانبه‌، فارغ از هر بزرگنمایی، آنچنان که بدون هیچ تبلیغاتی مردم کوچه بازار آن را لمس کنند و به صداقت مخالفان مدعی پی ببرند. امروز هر‌گونه گشایش در کار مردم علاوه بر آثار متنوع و مثبت از هر شلیک به دشمنان کشور اثر سازتر است. آمریکا معیشت مردم را هدف قرار داده و از همین رهگذر در انتظار پیامدهای آن در داخل کشور است‌. با افزایش سطح رفاه مردم و جلوگیری از ازدیاد فقر این انتظار شوم با بن‌بست روبه‌رو خواهد شد‌‌. نه‌تنها اگر مردم سطح زندگی خود را رو به بهبود ببینند مشتاق می‌شوند و کوچک‌ترین انگیزه‌های منفی نسبت به حاکمیت از ‌ذهن و دل‌شان از بین می‌رود بلکه حتی اگر شاهد تلاش‌های صادقانه باشند دلگرم خواهند شد و صبر پیشه خواهند کرد و هر انتخاباتی پیش آید به طرفداران خدمت صادقانه رای خواهند داد‌. تصور بازتاب گسترده و مثبت استاندارد کردن بخاری‌های همه مدارس کشور توسط هر سازمان یا بنیادی، تصوری سخت و دور از ذهن نیست. این تنها یک نمونه از رقابت مثبت برای خدمت به مردم است‌. عرصه امداد به مردم محروم عرصه‌ای فراخ و گسترده است که دولت به‌تنهایی قادر به تمهید آن نیست‌. هرکس آستین همت بالا زند و در این راه پیش‌قدم شود، دستاوردهای چند جانبه‌ای خواهد داشت که با هیچ کار سیاسی و تبلیغاتی قابل مقایسه نخواهد بود‌. همان کسی که اتهام زمینه‌سازی برای برجام 2 و3 را مطرح می‌کند به دوستان خود یادآور شود که از طریق امداد‌رسانی به جامعه، این زمینه‌سازی‌های موهموم به شدت تضعیف خواهند شد و مردم یاران صدیق خویش را خواهند شناخت‌.