۲ مصوبه مهم برای سامان دهی بازار ارز

شورای پول و اعتبار در نشست اخیر خود، دو مصوبه مهم داشت. بر این اساس مقررات بازار متشکل ارزی و نیز دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز  تصویب شد. انتظار می رود با این دو مصوبه، از یک سو شفافیت در بازار آزاد ارزی بیشتر و از سوی دیگر، نقدینگی علاقه مند به بازار ارز نیز به کانال بانکی و قانونی هدایت شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود، ایجاد بازار متشکل ارزی را تصویب کرد. بازار مذکور، به منظور سامان دهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، تشکیل می‌شود تا معاملات نقدی ارزها در آن مطابق مقررات مربوط و در بستر الکترونیکی انجام شود.
بازار متشکل ارزی چیست؟
تشکیل بازار متشکل ارزی، یکی از مهم ترین برنامه های همتی بوده است. به گزارش تسنیم، همتی در توضیح بیشتر این موضوع گفته بود: بازاری که تشکیل خواهد شد، فرصتی می شود برای کسانی که اسکناس ارز و سپس حواله خود را از طریق صرافی ها به بازار عرضه کنند و به پلتفرمی تبدیل خواهد شد که بازار ارز متشکل شود.به گفته دبیر کل کانون صرافان با راه اندازی بازار متشکل ارزی، تمامی فرا یندهای خرید و فروش ارز در بازار از خریدار تا بانک عامل، حساب بانکی و فروشنده و نیز کشف قیمت ها به صورت شفاف مشخص خواهد شد. ترکاشوند افزود: پیش از این بازار افشار، سبزه میدان محلی برای داد و ستد اولیه ارز و اعلام قیمت پایه در بازار بود. اما با غیر قانونی شدن فعالیت این بازار و ممنوعیت اعلام قیمت، هم اکنون بازار برای قیمت‌گذاری با گیجی و سردرگمی مواجه است و به طور حتم تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی نقش مهمی در سر و سامان دادن این شرایط دارد.به گفته وی، مقرر شده است کانون صرافان، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی سه رکن تشکیل دهنده این بازار باشند و بانک مرکزی نیز به صورت غیر مستقیم و از طریق بانک‌های عامل در بازار دخالت و به صورت مستقیم بر فعالیت‌ها نظارت داشته باشد. وی گفت: سازوکار قیمت‌گذاری در این بازار به صورت عرضه و تقاضای اولیه است و براساس اعلام های بعدی در بازه زمانی مشخص، قیمت تعیین می‌شود و هر صرافی می‌تواند عرضه کننده یا متقاضی اولیه باشد. همچنین قیمت‌گذاری در چارچوبی مشخص و براساس آیین نامه‌ بانک مرکزی انجام خواهد شد.
بانک ها، سپرده های ریالی مبتنی بر ارز دریافت می کنند
شورای پول و اعتبار در دیگر مصوبه خود، دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز را نیز تصویب کرد. طبق این دستورالعمل، حساب سپرده سرمایه‌گذاری ریالی مبتنی بر ارز، نوعی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ‌مدت‌دار خاص ریالی است که به درخواست متقاضی به صورت انفرادی یا مشترک افتتاح می‌شود. در این نوع سپرده، بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار، سپرده تودیع شده را برای سرمایه‌گذاری ارزی به کار می‌گیرد. در سپرده مطرح شده، دریافت و پرداخت وجه صرفاً به ریال است. مقدار ارز مبنا برای درج در حساب مزبور، با استفاده از میانگین موزون نرخ اعلامی فروش نقدی ارز مندرج در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی (سنا) در روز قبل از افتتاح حساب و نیز میانگین موزون نرخ اعلامی خرید نقدی ارز در سامانه سنا در روز قبل از بستن یا برداشت تعیین خواهد شد.