دانش آموزان گرسنه انگلیسی چالش جدید دولت «می »

مدیر یک مدرسه در شمال غربی انگلستان می‌گوید: دانش‌آموزان مدرسه او به حدی گرسنه هستند که پس از ورود به مدرسه در سطل زباله دنبال غذا می‌گردند. شماری از نمایندگان احزاب مختلف پارلمان انگلیس  از دولت این کشور خواسته‌اند تا برای مقابله با "ناامنی غذایی" به خصوص در میان دانش‌آموزان، معاونتی را به این کار اختصاص دهد.به نوشته بی بی سی،شیوون کالینگوود، مدیر مدرسه مورکم در لانکاشر می‌گوید: از هر 10دانش‌آموز این مدرسه، یکی از خانواده‌ای است که نیازهای غذایی خود را از بانک غذایی (جایی که به نیازمندان کمک می‌کند) تامین می‌کند. یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ در گزارشی گفته بود ۱۹ درصد کودکان زیر ۱۵ سال بریتانیا در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که با مشکل تامین غذا مواجه هستند.این در حالی است که دولت محافظه‌کار ترزا می مدعی است که  تعداد کودکانی که در خانوارهای بیکار زندگی می‌کنند در پایین‌ترین سطح خود است.کالینگوود گفته است هم اکنون در مدرسه او ۳۵ دانش‌آموز وجود دارند که خانواده‌هایشان از بانک غذایی استفاده می‌کنند. او می‌گوید احتمالا تعداد چنین خانواده‌هایی بیشتر است و آمار موجود تنها مربوط خانواده‌هایی است که مدرسه از آن با خبر است.کالینگوود می‌گوید: وقتی کودکان از غذا محروم می‌شوند، روی رفتارشان اثر می‌گذارد و فقط به غذا فکر می‌کنند. ما کودکانی داریم که هسته‌ میوه‌ها را از سطل زباله بر می‌دارند. ما بچه‌هایی داریم که چیزی برای خوردن ندارند و بچه‌هایی هستند که تنها فکر و ذکرشان غذاست. مدیر این مدرسه گفته است: از این که پدر و مادر این بچه‌ها وقتی به مدرسه می‌روند با گفتن این که چیزی برای تامین غذای بچه‌هایشان ندارند و به گریه می‌افتند، دچار اندوه می‌شود. او می‌گوید: خانواده‌هایی هستند که مرتب به همدیگر مواد غذایی قرض می‌دهند و این مشکل رو به افزایش است.