ريختن عكس شهدا به سطل زباله اشتباه خادم بود

شیخ حسن با تأیید ریختن عکس شهدا به سطل زباله گفت:هیچ آثاری از آثار شهدا نبوده است. آثار شهدا همه محفوظ است. اما تعدادی از عکس‌های شهدا که در انبار قرار داشتند به دلایل مختلف کثیف شده بود. ما به خادم امامزاده گفتیم این عکس‌ها را از قاب جدا و تمیز کند و چیز‌هایی را که غیر قابل استفاده است، بیرون بریزد، اما خادم حالا از روی خستگی بوده یا چیز دیگر بدون اینکه عمدی در کار باشد، چیز‌هایی را که در انبار بود، به همراه عکس‌ها به سطل زباله ریخت.
او در ادامه به نوعی کار غلط خادم را هم توجیه کرد. مسئول خانه شهید امامزاده چیذر در پاسخ به این سؤال که چرا عکس‌های شهدا باید درجایی نگهداری شود که اینگونه کثیف شوند، گفت: ما از هر شهید هفت تا هشت عکس داریم که بیشتر آن‌ها در انبار بوده است. انباری که پرنده‌ها هم در آن هستند و پر از فضولات پرنده‌ها است. که ما هر چند وقت یک‌بار آنجا را تمیز می‌کنیم! وی می‌گوید که خودم جانباز و فرزند شهید هستم لذا با قطعیت می‌گویم که عمدی در کار نبوده است. خبرنگار «جوان» به شیخ حسن می‌گوید: شما اشاره کردید که تعداد این عکس‌ها زیاد است، چرا آن‌ها را به خانواده‌های شهدا نمی‌دهید. چون وقتی ما به عنوان خبرنگار به منزل مادر و پدر یا بستگان شهید می‌رویم و می‌خواهیم عکس‌هایی از شهید را بیاورند نوعاً یک عکس نشان می‌دهند و با گله می‌گویند از بنیاد شهید یا جا‌های دیگر می‌آیند و هر چه عکس داریم را از ما می‌گیرند. اگر عکس اضافه دارید به خود خانواده‌ها بدهید. شیخ حسن در پاسخ چنین گفت: خود خانواده‌ها اگر بیایند و این عکس‌ها را ببینند، خودشان رغبت نمی‌کنند عکس‌ها را با خود ببرند! این عکس‌ها ۱۵ سال است که آنجا بوده است و بعد از مدتی فرسوده می‌شوند. باید عکس جدید جایگزین کنیم. ما عکس‌ها را در رایانه داریم، چاپ می‌کنیم و جایگزین عکس‌های فرسوده می‌کنیم. اکنون هم ما خواستیم عکس‌ها را به‌روز رسانی کنیم لذا عکس‌های کهنه را کنار گذاشتیم.