خانواده محرومی که مدرسه ساز شد

زهرا قاسمی - هفت نفرند و یک اتاق دوازده متری دارند، از همان خانه های روستایی با سقفی گنبدی روی دیوارهای کاهگلی. یخچال، تلویزیون کوچک، گاز، مقداری وسایل اولیه زندگی، کمی لباس و رختخواب، همه دار و ندارشان برای گذران روزگار زیر همین سقف است. روستای عشایری «کبات» در بخش درح سربیشه در خراسان جنوبی حمام، مدرسه، آب خوردن و مسجد ندارد و راه آن تا درح خاکی است. آن ها کمتر از 100 نفرند که خانه هایشان شبیه هم است. خشکسالی امان شان را بریده و چند گوسفند تمام سرمایه آن هاست که راهی بیابان های خشک و بی علف می کنند. پنج دختر و پسر قد و نیم قد همراه خاتون و غلامرضا حسینی پناه روزگارشان می گذرد.
فرزندشان اسفند دو سال قبل در کنار جاده نهبندان به سربیشه، در تصادف با خودرویی جان باخت، راننده گریخت و داغی بر دل خاتون و غلامرضا گذاشت که کمرشان را شکست طوری که مرد 41 ساله و زن 38 ساله را پیرتر کرد. پسر نوجوان شان که از دنیا رفت دولت به آن ها 60 میلیون تومان دیه داد و ....
آن ها 60  میلیون تومان پول دیه را به اداره کل نوسازی مدارس استان سپردند تا دبستانی به یاد پسر نوجوان شان در «کبات» ساخته شود. حالا چرخ زندگی شان فقط با یارانه می چرخد. 60  میلیون تومان می توانست خیلی تغییرها در زندگی شان ایجاد کند. می توانست خانه ای در شهر یا روستا شود یا برای خرید خودرو، جهیزیه دختر جوان شان یا تعدادی دام یا شاید خیلی چیزهای دیگر هزینه شود اما همه هفت نفرشان دل از پول جدا کردند . غلامرضا حسینی پناه سه کلاس درس خوانده اما معتقد است آدم از راه مدرسه بزرگ می شود و به موفقیت می رسد برای همین ترجیح داد پول دیه را برای ساختن دبستانی در روستایش هزینه کند چون «کبات» مدرسه ندارد و بچه ها در اتاقی گلی درس می خوانند.
می گوید: همه خانواده ام در این راه همراهی کردند نه تنها هیچ کدام مخالف اهدای دیه برای ساخت مدرسه نبودند بلکه آن را باعث افتخارشان می دانند. او تاکید می کند که زندگی به هر  سختی باشد، می گذرد اما مدرسه ساختیم تا دستگیر آخرت مان شود. وی می گوید: هر روز با دیدن مدرسه ای که به زودی افتتاح می شود احساس خوشحالی می کنم و به پسر نوجوانم خدا بیامرزی می دهم، برای خانواده ام هم تشویق مردم و خدا بیامرزی که می گویند کافی است.
هر چند وضعیت مالی شان خوب نیست اما او و خانواده اش دل به رحمت خدا دارند و ... .  مشروح این گزارش را می‌توانیددر روزنامه خراسان جنوبی یا  سایت khorasannews.com مطالعه کنید.