تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ در کمیسیون تلفیق مجلس

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ در کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد.
علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس در گفت‌‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و رییس دیوان محاسبات، گفت: در این نشست پس از بررسی کلیات لایحه بودجه، اعضای کمیسیون با 22 نفر رای موافق و 16 نفر رای مخالف از مجموع 40 نماینده حاضر در جلسه با  کلیات لایحه بودجه سال 98موافقت کردند.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با بیان اینکه 8 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در موافقت و مخالف با کلیات بودجه سال 98 نظرات خود را مطرح کردند، افزود: براساس آیین نامه داخلی مجلس رئیس سازمان برنامه و بودجه حدود 30 دقیقه از لایحه بودجه سال آینده دفاع کرد و درباره مسائلی مانند ارز، اشتغال و... صبت‌هایی را مطرح کرد.مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق‌های سه گانه گزارشی از لایحه بودجه 98 ارائه کردند.
وی اظهار کرد: رییس سازمان برنامه و بودجه اشتغال، کاهش فقر، تورم و در بخش درآمدی نیز مالیات و نفت را به عنوان نکات مثبت لایحه بودجه سال 98 برشمرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: نمایندگان مخالف با لایحه بودجه سال 98 بودجه شرکت‌های دولتی، عدم امکان تحقق درآمدها به ویژه بخش مالیاتی، بودجه‌های اختصاصی، عدم تحقق اشتغال را جزو نکات ضعف لایحه بودجه دانستند. به زعم آنها امکان تحقق بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 دور از دسترس است.
وی خاطرنشان کرد: به زعم موافقان باید به دولت برای تحقق درآمدهایی که در لایحه بودجه سال 98 آورده شده کمک کرد.همچنین آنها شفافیت بیشتر بودجه 98 نسبت به سال گذشته، توجه به استان‌ها و پروژه‌های نیمه تکمیل، کاهش فقر مطلق، توجه به امور حمایتی، بنیه دفاعی و... نکات مثبت لایحه بودجه سال آتی برشمردند.