توقف واگذاری خانه دولتی بابت پاداش به یک مسئول!

پس از اطلاع یک مقام اجرایی از برنامه نهادی دولتی برای واگذاری یک دستگاه خانه سازمانی بابت پاداش پایان خدمت یکی از مسئولان خود در غرب کشور، وی با ارسال ابلاغیه ای به مدیران مربوط در آن استان، متذکر شده با توجه به این که قانون گذار صرفا حکم به فروش این منازل سازمانی داده و مبالغ به دست آمده از فروش تمامی اموال غیرمنقول نیز باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، این اقدام فاقد مجوز قانونی است و باید در هر مرحله ای که قرار دارد، متوقف شود.