مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این که صرفاً در کشورهای معدودی سود سپرده‌ها معاف از پرداخت مالیات  و سهم سپرده‌های اشخاص حقوقی حدود ۴۰ درصد از نقدینگی است، پیشنهاد کرد سال آینده از سود سپرده‌های این اشخاص مالیات دریافت شود. به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارشی با انتقاد از معافیت مالیاتی سپرده گذاری در شرایطی که بخش واقعی اقتصاد در قسمت های مختلف، ملزم به پرداخت مالیات است، اعلام کرد: از میان 84 کشور بررسی شده، تنها در سه کشور، سود سپرده اشخاص حقوقی و در 14 کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف بوده است.   این مرکز به منظور ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش خود، پیشنهاد کرده است که سود و جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌ها و گواهی سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و دیگر مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات تکلیفی با نرخ 25 درصد شود و در صورتی که نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذار از نرخ سود مورد تأیید شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، نرخ مالیات تکلیفی برای سود مازاد برابر 50 درصد تعیین شود. این گزارش در بیان اهمیت مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی به سهم 40 درصدی این سپرده ها از نقدینگی اشاره و پیش بینی کرده است که با اجرای این پیشنهاد حداقل بین 10 تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ایجاد می شود. منابعی که پیشنهاد می شود صرف پرداخت بدهی های دولت به بانک‌ها و دیگر مؤسسات اعتباری غیربانکی یا افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی شود.