تثبیت جایگاه 16 ایران در تولید علم جهان

بنیان گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: براساس اعلام پایگاه سایماگو جایگاه ۱۶ ایران در تولید علم جهان تثبیت شده است. به گزارش مهر، جعفر مهراد گفت: براساس آخرین آمار پایگاه سایماگو که از تولیدات علمی کشورهای مختلف جهان مبتنی بر داده های اسکوپوس ارائه داده است، مشخص شد که ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی با تولید ۵۴ هزار و ۳۸۸ مدرک در تمام رشته های موضوعی در جایگاه ۱۶ تولید علم جهان نشسته است. چهره ماندگار علمی کشور گفت: کشور ترکیه که از نظر تولید علم تا چند سال پیش نسبت به ایران جلوتر بود اکنون با تولید ۴۲ هزار و ۴۰۵ مدرک حائز رتبه ۱۹ تولید علم جهان است.  از ۴۲ هزار و ۴۰۵ مدرک مربوط به ترکیه، تعداد ۳۸ هزار و ۵۶۶ مدرک قابل استناد بوده که تعداد استنادها برابر با ۱۵ هزار  و ۲۴۲ (بسیار کمتر از استناد به مدارک ایران)، تعداد چهار هزار و ۱۴۰ مدرک خود استنادی(کمتر از خود استنادی ایران) و تعداد استناد به هر مدرک با 0.36 درصد (کمتر از ایران) است. شاخص h ترکیه ۳۶۸ است.بنیان گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: برای ایران، تعداد خود استنادی نیز برابر با ۱۴ هزار و ۱۴۰ مورد و استناد به هر مدرک 0.53 و شاخص h نیز ۲۵۷ است.این درحالی است که  آمریکا با تولید ۶۲۶ هزار و ۴۰۳ مدرک، چین با تولید ۵۰۸ هزار و ۶۵۴ مدرک و انگلستان با تولید ۱۹۱ هزار و ۸۳۰ مدرک به ترتیب در رتبه های اول تا سوم جهان قرار دارند.مهراد همچنین اظهار کرد: چنان چه از نظر تولید علم رتبه کشورهای خاورمیانه را محاسبه کنیم براساس آمار سایماگو ایران، ترکیه، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و مصر رتبه های اول تا پنجم تولید علم را به خود اختصاص داده اند.سایماگو (SCImago) یک پایگاه اطلاعاتی است که در سال ۲۰۰۸ توسط گروه تحقیقاتی سایماگو وبا همکاری چندین موسسه اروپایی و دانشگاه گرانادا در اسپانیا شکل گرفته است.