لزوم همراهی با کنوانسیون‌های جهانی

روز گذشته جمعی از طلاب و اساتید حوزه خواستار تجمع اعتراضی نسبت به وضعیت معیشت و لوایح پالرمو و «سی.اف.تی» در مدرسه فیضیه قم شدند. این تجمع با توجه به اینکه در تابستان سال جاری نیز اتفاق افتاد به خوبی نشان داد از سوی جناح‌ها‌ی خاص کشور هدایت می‌شود و برخلاف توصیه‌های دلسوزان نظام است. چراکه لوایح چهارگانه «اف.ای.تی.اف» و امثال آن کاملا تخصصی و کارشناسی است و نمی‌توان سرنوشت‌شان را با تجمع و اعتراض تعیین کرد بلکه تصمیم گیری درباره مسائل مذکور راهکارهای قانونی خود را دارد. نهادهای مسئول مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در چارچوب مصالح عمومی درباره این مسائل تصمیم‌گیری کنند.
از این رو باید اذعان داشت که اقدامات برخی از جریان‌های سیاسی درست نیست و همانطور که در گذشته نشان داد مورد سوء استفاده و اغراض مخالفان کشور قرار می‌گیرد. شعارها و اقدامات جناحی برخی نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند بلکه به پیچیده شدن اوضاع نیز می انجامد. از این رو،
باید اجازه داد که مواردی نظیر « اف.ای. تی.اف» مسیر قانونی و عقلانی خود را طی کند تا به یک نتیجه مطلوب بینجامد. به هر روی، اکنون هم لوایح چهارگانه مربوط به « اف.ای. تی.اف» روال قانونی خود را طی می‌کند و بعد از تصویب در مجلس و اعلام نظر شورای نگهبان؛ در مجمع تشخیص مصلحت برای تعیین تکلیف به سر می‌برد. بنابراین اگرچه برخی مخالف تصویب این لوایح مهم هستند در مقابل عده‌ای از جمله اساتید حوزه و دانشگاهیان موافق امضای کنوانسیون‌های جهانی مربوط به « اف.ای. تی.اف» هستند که نباید از کنار آن گذشت. زیرا اساسا موافقان تصویب این کنوانسیون‌ها معتقدند که پیوستن به معاهده جهانی مذکور بهانه را از دست دشمن گرفته و به نفع منافع ملی است. به همین دلیل باید درباره مسائل مهم کشور به گونه ای تصمیم گیری و سیاست‌گذاری شود که با غرض ورزی‌های سیاسی و صف‌کشی‌های جناحی برای خود دشمن تراشی نکنیم تا نخست فشارهای دشمن بر ملت تشدید یابد و سپس اسباب سختی بیشتر را بر مردم فراهم کنیم. بنابراین تا جایی که امکان پذیر است ایران باید با جهان امروز و قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی همراهی کند و برای کشور مشکلات بین‌المللی فراهم نسازیم. در عین حال بر ارزشها و فرهنگ مان پافشاری داشته باشیم تا از اهداف اصلی خود دور نشویم.