سازمان ملل: نظامیان میانمار کودکان مسلمان را درون آتش پرتاب می‌کنند


«رادیکا کوماراسوامی»، عضو هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به خبرگزاری آناتولی گفت: اول کشتار مردان جوان و دوم خشونت جنسی وحشتناک علیه زنان و دختران خصوصاً در خانه‌های بزرگ و مراکز بازداشت مواجه هستیم. همچنین شاهد ظلم به کودکان و جدا کردن آنها از والدینشان هستیم. گاهی آنها را به داخل آتش پرتاب می‌کنند.
این نماینده سازمان ملل افزود، ما 6 ژنرال را شناسایی کردیم که باید بابت قتل‌عام، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی هدف تحقیقات قرار بگیرند. آنچه اکنون در ایالت راخین رخ می‌دهد، به نظر می‌رسد یک کمپین نظامی جدید باشد و ما شدیداً نگران هستیم زیرا پس از گذشت یک سال تعداد مهاجران افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، رادیکا کوماراسوامی همچنین نسبت به شرایط وخیم کمپ آوارگان و افراطی شدن آوارگان هشدار داد. او گفت: هیچ آموزشی در کار نیست. آنها هیچ کاری ندارند. آنها نمی‌توانند شغلی بیابند بنابراین آنها تمام روز یک جا می‌نشینند و در این وضعیت اسفبار کاری نمی‌کنند. این وضعیت قابل تحمل نیست. چه کسی می‌خواهد چنین آینده‌ای داشته باشد؟
وی همچنین گفت، باید میانمار را مجبور کنیم تا این افراد را پس بگیرد و شرایطی ایجاد کند که این مردمان شرایط با ثباتی داشته باشند. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، بعد ما مجبور می‌شویم تا مسلمانان روهینگیا را به مکان‌های امن‌تر بفرستیم. در یک گزارش سازمان ملل که سپتامبر ۲۰۱۸ منتشر شد نیزخشونت‌های جدی علیه مسلمانان روهینگیا و همچنین سایر اقلیت‌ها شامل قتل‌عام، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی ثبت شده است.