بحران نيروي مازاد در شهرداري تهران

آرمان: معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با اشاره به اینکه در شهرداری تهران با چند پیک استخدام مواجه هستیم گفت: نخست در سال ۸۳ دیگری در سال ۱۳۹۲ و آخرین بار در سال ۱۳۹۶ با یک پیک استخدام مواجه هستیم. تحلیل این پیک‌ها با رویدادهای سیاسی کشور ارتباط معناداری دارد.ابراهیم شیخ در تشریح روند ساماندهی نیروی انسانی درمجموعه شهرداری تهران گفت: متأسفانه به دلیل استخدام‌های متعدد در سال‌های پایانی شورای چهارم و مدیریت شهری گذشته و عدم ثبت سیستمی این استخدام‌ها آمار دقیقی از استخدام‌ها موجود نبود.بیش ازیک ماه اطلاعات به شکل دستی جمع‌آوری و نهایتا به رقم ۶۸ هزار و ۲۵۷نفر رسیدیم این آمار درمقایسه با تعداد نیروی انسانی سایر شهرداری‌های دنیا حقایقی را مشخص می‌کند.ایسنا نوشت؛ وی ادامه داد: درشهرداری شهراستانبول ۴۰ هزار نفر مشغول به کارهستند که ازاین تعداد ۱۳هزار نفر در مناطق، ۲۳ هزارنفر درسازمان‌ها و شرکت‌ها و 4 هزار نفر به صورت پاره وقت و ساعتی مشغول به کارهستند در مقایسه تعداد نیروهای انسانی شهرداری تهران با سایر شهرداری‌های داخل کشور نیز باید به این نکته توجه کنیم که به ازای هر یک میلیون نفر ۶۰۰۰ نفر نیروی انسانی در شهرداری‌های شهرهای کشور مشغول به کارهستند برای مثال در شهر مشهد با سه میلیون نفر جمعیت کارکنان شهرداری ۱۸ هزار نفر هستند دراصفهان نیز که جمعیتی معادل 3/2 میلیون نفردارد تعداد کارکنان شهرداری آن حدود ۱۲ هزار نفر است. وی تاکید کرد: این درشرایطی است که درشهر تهران با جمعیتی معادل هشت میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کارکنان شهرداری آن بیش از ۶۸ هزار نفر هستند به این ترتیب به ازای هریک میلیون نفر درشهر تهران حدود ۸۰۰۰ نفر نیروی انسانی مشغول به کار است لذا این موضوع یکی ازچالش‌های ما در مجموعه شهرداری تهران قلمداد می‌شود.
در پست‌های تخصصی با فقر نیرومواجهیم
معاون شهردار تهران در بخش دیگری ازصحبت‌های خود با اشاره به اینکه در برخی پست‌های تخصصی در مجموعه شهرداری تهران با فقر نیروی انسانی مواجه هستیم افزود:امروز درمجموعه شهرداری تهران در حوزه اقتصاد شهری نیازبه نخبگان این حوزه داریم اما درمناطق وسازمان‌ها به میزان کافی ازفارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط بهره مند نیستیم یعنی سیاست‌های جذب نیروی انسانی درمجموعه شهرداری تهران واضح و دقیق نبوده و متناسب با ساختار این مجموعه مورد توجه قرار نگرفته است.
نیروی مازاد را نمی‌توان کتمان کرد
وی با اشاره به اینکه میانگین سنی پرسنل شهرداری تهران درحال حاضر ۴۱ سال است افزود: بی‌تردید نیروی مازاد درمجموعه شهرداری تهران یک واقعیت است ونمی‌توان آن را کتمان کرد.وی گفت: درحال حاضردر ستاد و مناطق شهرداری تهران تعداد ۱۶ هزار پست سازمانی داریم و شهرداری دراین دو حوزه با ازدیاد نیرومواجه است اما درشرکت‌ها و سازمان‌ها عمدتا ساختار دقیق وروشنی وجود ندارد و تعداد پست‌های سازمانی آنها احصاء نشده است. با در نظر گرفتن این موارد در ستاد و شرکت‌ها و مناطق با ازدیاد نیروی انسانی مواجه هستیم بی‌تردید با مشخص شدن ساختار شرکت‌ها وسازمان‌ها می‌توان نسبت به چابک سازی نیروی انسانی درآنها اقدام کنیم. وی تأکید کرد: درحال حاضر شورای شهر تهران مشغول تدوین اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران است؛ قطعا پس از این مرحله می‌توان تعداد پست‌ها و جایگاه‌های این شرکت‌ها را مشخص کرد. درحال حاضر برای ۱۶ هزار پست سازمانی که در ستادها و مناطق شهرداری تهران وجود دارد رقمی معادل ۲۶ هزار وجود دارد که درحقیقت با ازدیاد ۱۰ هزار نفری نیروها مواجه هستیم.
ارتباط معنادار با رویدادهای سیاسی
وی ادامه داد: ما در شهرداری تهران با چند پیک استخدام مواجه هستیم نخست در سال ۸۳ دیگری در سال ۱۳۹۲ و آخرین بار در سال ۱۳۹۶ با یک پیک استخدام مواجه هستیم. تحلیل این پیک‌ها با رویدادهای سیاسی کشورارتباط معناداری دارد درحقیقت هروقت یک رویداد سیاسی مثل انتخابات در کشورداشتیم سازمان مدیریت شهری رفتارهایی را ازخود بروز داده به گونه‌ای که ظرفیت‌ها درجهت سیاسی بهره برداری شده است. در حالی که تغییر وضعیت استخدام‌ها تنها به صورت آزمون استخدامی می‌تواند انجام شود اما در برخی مواقع شاهد بوده‌ایم که این تغییروضعیت‌ها به صورت درخواست و بدون آزمون انجام شده است. وی با اشاره به اینکه دراوایل سال ۱۳۹۶ شاهد چند رویداد مهم منابع انسانی درمجموعه شهرداری تهران بوده‌ایم افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۶ مجوز برگزاری آزمون استخدامی برای ۵۰۰۰ نفر و تغییر وضعیت آنها صادر شد و به طبع این مجوز، آزمون استخدامی برگزارشد و کسانی که قبلاً قرارداد داشتند در این آزمون شرکت کردند و ابتدا به صورت رسمی- آزمایشی و درمرحله بعد رسمی شدند. وی ادامه داد: رویداد دیگر در این سال افرادی بودند که در سیستم‌های پیمانکاری مشغول کار بودند این افراد از تمام شرکت‌های پیمانکاری جمع شدند و در شرکت هادیان شهر متمرکز شدند و درعین حال بیش از ۸۰۰ نفر جذب جدید که حتی یک روز سابقه حق بیمه نداشتند برای آنها بیمه رد شد.