رنگ رخساره خبر می‌دهداز سر ضمیر!

آرمان: پاسخگویی از مهمترین اصولی است که یک مدیر باید به آن واقف باشد، بدین معنا که اگر شخصی به نام قالیباف 14سال بر کرسی شهرداری تهران نشسته است پس از خروج از بهشت خود را موظف به ارائه توضیحات درباره موضوعاتی بداند که از سوی نهادهای مسئول مطرح می‌شود. اگر قالیباف قصد فرار از پاسخگویی درباره عملکرد خود درباره تخلفات دوره مدیریتش ندارد بیاید با شهردار تهران در مورد بدهی‌های شهرداری مناظره کند. هرچند برخی تحلیلگران معتقدند قالیباف برای صداوسیما هنوز عزیز و شهردار است تا جایی که محمد مهاجری فعال سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا گفته است: «صداوسیمای ضرغامی در سال84 دنبال پیروزی قالیباف بود.» قالیباف می‌گوید که « این رقم ۵۴هزار میلیارد تومانی که مدیریت شهری فعلی به مدیریت شهری قبلی نسبت می‌دهد، یک دروغ بزرگ است و بنده آن را تکذیب می‌کنم و در واقع هر کسی که نخواهد کار کند و بخواهد در قدرت بماند باید دروغ بگوید.» پس از این ادعای قالیباف بود که اعضای شورای شهر خواستار رسیدگی قضائی به اظهارات قالیباف شدند. میرلوحی، عضو کمیسیون بودجه‌ای شورای شهر تهران از پیروزحناچی خواست که بدون در نظر گرفتن ملاحظات، لیست بدهی‌های شهرداری را منتشر کند. دیروز زهرا‌ نژادبهرام توضیح داد: « تنها در یک مورد شهرداری تهران ۳۰هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که وقتی بدانیم شهرداری تهران در فاصله یکسال و نیم اخیر وامی دریافت نکرده است پرواضح است که این بدهی متوجه مدیریت شهری در دوره آقای قالیباف است.»
واکنش حناچی به اظهارات قالیباف
رقم بدهی شهرداری تهران کوچک نیست که در ساخت و ساز و آبادانی پایتخت بی‌تاثیر باشد. زمانی که نجفی بر کرسی شهرداری نشست رودربایستی را کنار گذاشت و به ارائه آمارهایی از بدهی‌های شهرداری پرداخت که بسیار مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گرفت. پیروز حناچی نیز شخصیت شناخته‌ شده‌ای است که برای تحقق وعده‌هایش تلاش می‌کند، اما به راحتی نمی‌تواند بر این بدهی شهرداری و تجمع طلبکاران در مقابل ساختمان بهشت چشم ببندد. حناچی بارها اعلام کرده بود سیاست فروش آسمان و هوا، حراج تراکم و شهرسازی بی قرار و قاعده در دوره قالیباف باعث مشکلات امروز شهر شده است. او در زمانی که رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری بود، هم توانست در مقابل بسیاری از عملکردهای شهرداری تهران بایستد و حتی اعلام کرد باید دادستان در مقابل اقدامات شهرداری تهران بایستد. حناچی حتی اقدامات کوچکتر شهرداری تهران مانند پیاده‌راه سازی را هم محکوم می‌کرد و می‌گفت این اقدامات به شکست خواهد رسید. حناچی حتی در زمان تصدی ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری از تراکم فروشی به عنوان گناه غیرقابل بخشش شهرداری و دولت نهم یاد کرد و با انتشار اسناد، سعی کرده بود جلوی تراکم فروشی را بگیرد. بنابراین ساده‌انگاری است اگر سکوت این روزهای حناچی تعبیر به بی‌تفاوتی او شود. دیروز شهردار تهران در پاسخ به اظهارات قالیباف در برنامه بدون توقف تنها به خواندن یک بیت شعر اکتفا کرد و گفت: رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر ضمیر. حناچی در پاسخ به این سوال که عضو شورای شهر از شما خواسته است که بدون در نظر گرفتن ملاحظات لیست بدهی‌ها را منتشر کنید، ادامه داد: «ما ترجیح می‌دهیم به کار خود ادامه دهیم.»