واریز اولین قسط مطالبات ایران از عراق به حساب بانک مرکزی

اولین بخش از مطالبات دولت ایران به حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد.
به گزارش ایسنا، در جریان دیدار رئیس جمهوری کشورمان و هیئت همراه با رئیس جمهوری و نخست‌وزیر عراق، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در مذاکرات مفصل با همتای عراقی خود نحوه پیگیری و اجرای توافق ماه گذشته بانک‌های مرکزی دو کشور را مورد بحث و توافق قرار داد.
بنا به این گزارش روز دوشنبه اولین بخش از مطالبات دولت ایران به حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد. از 12 میلیارد دلار صادرات ایران به عراق 4 میلیارد آن صادرات برق و گاز است.
در این جلسه در مورد تسهیل امور بانکی صادرکنندگان کالا و خدمت ایرانی و نیز فعالیت شعب بانک‌های ایرانی در عراق و ایجاد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های عراقی و ضرورت قبول ضمانت نامه‌های دیناری به جای ضمانت نامه دلاری برای فعالیت پیمانکاران ایرانی به طور مفصل گفت‌وگو شد.