سالی نو برای اصلاح راهبردها

عبدالله سهرابی ‪-‬ پس از تهیه و تدوین و ارائه پیش نویس "بیانیه ١٠ ماده ایی حقوق اقوام،ادیان و مذاهب" و تقدیم ان به اقای روحانی در انتخابات ١٣٩٢ و در پی انتشار ان توسط ایشان ، در متینگ های انتخاباتی، مسیر اقای روحانی را به سمت کره جنوبی و مسیر رقبای اصلی ایشان را به سمت کره شمالی ارزیابی و مقایسه کردم در نتیجه با اوضاع موجود و با عملکرد اقای روحانی همشهریان منتقد طی تماسها و پیامها می گویند: شما اشتباه کردید اقای روحانی تخته گاز مسیر خود را عکس شعارها و وعده های انتخاباتی منحرف و به سمت کره شمالی می رود باید اعتراف کرد حق با منتقدین است بر اساس کم و کیف روابط و تعامل با جهان و با توجه به سیاست های داخلی در مسیر کره شمالی قرارگرفته ایم
بنابراین برای خروج از این چرخه معیوب بطور کلی دو راه کار توصیه میگردد:
١- اصلاح مسیر و گام نهادن در راه منافع بلند مدت ملت و ترجیح مسیر کره جنوبی به مسیر بن بست کره شمالی، یعنی اصلاح سیاست ها و روابط خارجی.
٢- اعمال اصول و تئوریهای علمی و عمل به اصل شایسته سالاری و حذف رانت و روابط مافیایی در اداره کشور یعنی اصلاح سیاست ها و مناسبات داخلی
گرچه سالی که نیکوست از قانون برنامه و بودجه اش پیداست اما در خاتمه بار دیگر ارزو می کنم سال ١٣٩٨ سال پایان درد و رنج مردم ایران ومناطق کردستان واتمام بحرانهای ملی و بین المللی باشد