20 سال حبس و شلاق در ملأ عام حکم 3 مدیر سابق بانک سرمایه

میزان- قاضی پرونده بانک سرمایه در خصوص رای این دادگاه گفت: اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه شامل علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی، هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دایم از مشاغل دولتی محکوم شدند. در خور یادآوری است که در کیفرخواست پرونده بانک سرمایه، تخلفات این بانک در ارائه تسهیلات به برخی اشخاص و سفارش های ویژه بین بدهکاران بزرگ این بانک و برخی مدیران بانک مورد اشاره قرار گرفته است. در همین حال پرونده برخی بدهکاران کلان این بانک از جمله هدایتی هم اکنون در حال برگزاری است. متهم ردیف دوم این پرونده، پرویز کاظمی، در دوره نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد طی دو سال وزیر رفاه بود. لزوم شفاف سازی حکم بانک سرمایه در همین حال اعلام خبر حکم مدیران سابق بانک سرمایه با ابهاماتی  از سوی برخی کاربران فضای مجازی درباره مقایسه این حکم با حکم اعدام سلطان سکه و باقری درمنی مواجه شد.ما نمی توانیم درستی یا نادرستی این حکم را مشخص کنیم اما  قوه قضاییه نشان داده است که در رویکرد برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است و در صورت محرز شدن حکم اعدام برای مفسدان اقتصادی، ابایی از صدور این احکام ندارد. با این حال ضرورت شفاف سازی این حکم و تفاوت احکام صادر شده درباره مفاسد اقتصادی  برای زدودن برخی ابهام ها ضروری است تا روشن شود چرا برخی مفاسد اقتصادی با وجود رقم های بالاتر ممکن است به حکم اعدام منجر نشود.