رونق توليد، راه خلاصي کشور از تکانه‌هاي تهديد آميز اقتصادي


محمد رضا حسين زاده

مديرعامل بانک ملي ايران

مقام معظم رهبري در ادامه تدابيرشان به منظور افزايش قدرت اقتصادي کشور، شعار امسال را نيز با محور «اقتصاد» انتخاب فرمودند. مروري بر شعارهاي ساليانه اعلام شده از سوي ايشان طي دهه 90 شامل «جهاد اقتصادي»، «توليد ملى و حمايت از کار و سرمايه‌ ايرانى»، « حماسه‌ سياسي و حماسه اقتصادي»اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي»، «دولت و ملت، همدلي و همزباني»، «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال»، «حمايت از کالاي ايراني» و نيز «رونق توليد» نشان مي‌دهد لزوم تمرکز بر مسائل اقتصادي در کشور ما بيش از پيش اهميت پيدا کرده است.

اقتصاد کشور ما تا حد زيادي بانک محور است و از اين رو بانک‌ها نقش مهمي‌در هدايت توليد، ايجاد اشتغال و روان سازي فعاليت‌ها دارند. بانک ملي ايران به عنوان بزرگ‌ترين بانک دولتي تا حد امکان، توان خود را در جهت هدايت درست منابع به سمت توليد واقعي که رونق دهنده اقتصاد و نيز ايجاد کننده اشتغال است، به کار برده و از حمايت توليدکنندگان دريغ نکرده است.

در سال جاري با توجه به نامگذاري «رونق توليد»، تمرکز ما بر اين موضوع بيشتر خواهد شد؛ تسهيلات بانک بيش از پيش به سمت توليد خواهد رفت تا علاوه بر افزايش کميت و بهبود هر چه بيشتر کيفيت کالاهاي توليد داخل، اشتغال بيشتري نيز از اين طريق ايجاد شود.

طبيعي است که بهبود شرايط توليد به بهبود شرايط اقتصادي کشور، افزايش توليد ناخالص داخلي، بهبود شرايط معيشتي مردم و نيز کاهش اتکا به واردات کالا خواهد انجاميد. اين روند، قطعا به کاهش تکيه کشور به ارز براي واردات کالاهاي غيرضروري و در نتيجه مصرف منابع ارزي براي واردات کالاهاي اساسي منجر خواهد شد.

راه نجات کشور از تکانه‌هاي اقتصادي، بدون شک رونق توليد داخلي است، به طوري که دشمن نتواند در مقاطع حساس با محدود کردن فروش کالا، ما را تحت فشار قرار دهد. تجربه دنيا نيز ثابت کرده که افزايش توان توليد داخل، مي‌تواند کشور را تا حد امکان در حوزه‌هاي اقتصادي خودکفا کرده و زمينه‌هاي تهديد را کور کند.