"نشاط و آگاهي در نوروزگاه‌ها"


سيده فاطمه ذوالقدر

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي‌

شادي و نشاط جمعي از متغيرهاي مهم در سلامت اجتماعي محسوب مي‌شود و يکي از مهم‌ترين پشتوانه‌ها براي مقابلـه بـا مـشکلات اجتماعي است . بنابراين وجود آن در جامعه آثار و پيامـدهاي مطلوب فراواني به همراه دارد.نشاط اجتماعي زمينه‌اي براي توسعه و پيشرفت...يک جامعه است؛ به طوري که يکي از متغيرهايي که براي تعيين سطح توسعه يافتگي يک کشور استفاده مي‌شود، متغير نشاط و رضايت‌مندي جامعه است.مسئولين نيز جهت اشاعه اين نشاط اجتماعي وظايفي بر عهده دارند؛ برپايي نوروزگاه در تهران و بيشتر استان‌ها، بسته به محتوا و نحوه اجراي آن از جمله برنامه‌هايي است که نه تنها به ايجاد نشاط جمعي کمک مي‌کند بلکه به عنوان يک رويداد فرهنگي به افزايش آگاهي و ترويج اطلاعات درست از آيين سنتي نوروز، منجر مي‌شود و هم چنين مي‌تواند جهت جذب گردشگر و معرفي وقايع فرهنگي و اصيل کشور ، کارساز باشد. لذا،فرصتي است تا مديريت شهري بتواند از اين ظرفيت با همکاري نهادهاي مرتبط نهايت بهره را ببرد وجهت معرفي و نمايش آن به شهروندان و گردشگران اقدام کند؛بالاخص اينکه کشورعزيز ما با قدمت تاريخي اش و آيين‌ها سنتي موجود، پتانسيل مهيايي براي ترويج فرهنگ غني و سرشار از مهر و دوستي خود دارد. نظر به بازديدي که در ايام نوروز از نوروزگاه‌هاي برخي مناطق داشتيم مي‌توان گفت ، نوروزگاه‌ها، با توجه به اينکه عمر اندکي دارند و در چندسال اخيراست که اين رويداد فرهنگي برگزار مي‌گردد ، نسبت به سالهاي پيش، کيفيت بهترو تنوع بيشتري داشته و مردم استقبال خوب و رضايتمندانه‌اي در بازديد از نوروزگاه‌ها داشتند. اين اقدامات حاکي از اهميت دادن به افزايش نشاط و شادکامي‌در جامعه است؛ با اين وصف شايسته است تمامي‌دستگاه‌ها و سمن‌ها در اين طرح مشارکت داشته باشند تا علاوه بر توضيح تشکيل کشور ايران در قالب معرفي آيين‌هاي سنتي و اقوام مختلف و آثار و صنايع دستي و فرهنگ اصيل ايراني،سطح نشاط اجتماعي را در قالب برنامه‌هاي فرهنگي بالا ببريم.

امسال کشورهاي ايران و ترکمنستان در نقطه صفر مرزي نوروزگاهي مشترک داشتند که بيانگر اين مطلب است که اين نوع از شادي در قالب مرزهاي جغرافيايي جاي نمي‌گيرد و نه فقط در کشورهاي اين حوزه ، که چنانچه مشاهده مي‌کنيم در سراسر دنيا آنجا که مردمي‌از اين منطقه حضور دارند نوروز ،جشن گرفته مي‌شود و پيام آور صلح و دوستي براي همگان است.

البته نکته حائز اهميت اين است که برگزاري جشن‌هاي با هدف معرفي رويدادهاي فرهنگي و آيين‌هاي سنتي که موجب افزايش نشاط هم وطنانمان است ، نبايد به زمان و مکان خاصي محدود شود بلکه مي‌بايست به صورت محسوس در سراسر سال با برنامه‌ريزي مسئولين فرهنگي ، اجرا و ارائه و سبب تقويت شادماني و مثبت انديشي شهروندان گردد.