محمد خدادي معاون مطبوعاتي شد


وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي‌با صدور حکمي‌محمد خدادي را به عنوان معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني اين وزارتخانه منصوب کرد.

به نقل از مرکز روابط عمومي‌و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در متن حکم سيد عباس صالحي آمده است: «نظر به سوابق و تجربيات ارزنده جناب‌عالي در حوزه مطبوعات و رسانه‌هاي عمومي‌به موجب اين حکم به سمت «معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني» منصوب مي‌شويد.

اميد مي‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود و نيروهاي کارآمد در گسترش فعاليت‌هاي مؤثر خبري و تحليلي، حمايت مادي و معنوي از مطبوعات و اصحاب رسانه و تشکل‌هاي صنفي، تأمين آزادي‌هاي مطبوعاتي در چهارچوب قانون و شکوفايي رسانه‌اي موفق و مويد باشيد.»

از سوابق اجرايي محمد خدادي مي‌توان به مدير مسئولي و سردبير روزنامه انگليسي زبان ايران ديلي، دبيرکل سازمان خبرگزاري‌هاي جنبش عدم تعهد، سازمان خبرگزاري‌هاي آسيا و اقيانوسيه و رئيس هيأت امنا دانشکده خبر اشاره کرد.