غیرتنبرد خوزستان  با سیل
امدادگران از لزوم حضور پزشکان داوطلب برای کمک به سیل زدگان می‌گویند

سیل بی‌سابقه دو هفته گذشته در استان‌های مختلف کشور اگرچه با تلفات جانی و خسارات مالی همراه بود و خانه و زندگی خیلی از هموطنان را با خود برد اما در این میان مردم کشورمان در بحران‌ها و سختی‌ها نشان دادند که یکدیگر را تنها نگذاشته و با تمام وجود به هم یاری می‌رسانند. در این خصوص مصادیق فراوانی وجود دارد اما برخی از ابتکارات و حرکت‌های خودجوش مردم سیل زده جلوه دیگری از مهربانی و اتحاد ایرانیان را به نمایش گذاشت به‌طور مثال در حالی که خانه‌های هر کدام از اهالی منطقه گمیشان گلستان هر لحظه بیشتر در آب و گل فرو می‌رفت، مردان و جوانان خانه و کاشانه را رها کرده و دوشادوش هم به حراست و حفاظت از شهر و دیار پرداختند. سیل گمیشان حادثه‌ای بود که افزون بر تلخی توانست حس همبستگی مردم آن دیار را به رخ جهانیان بکشد یا در منطقه خوزستان که سیل تمام زیرساخت‌ها را ازبین برده و سیلاب خروشان کرخه به دهلاویه هجوم آورده، جوانان با تعصب و با غیرت این منطقه برای دفاع از دهلاویه درمقابل موج سیلاب کرخه سیل بند انسانی ساختند ویکبار دیگر حماسه مقاومت و از خود گذشتگی را به نمایش گذاشتند. اما حادثه سیل در منطقه پلدختر لرستان برای پرچم کشور نماد هویت ایران داستان دیگری را رقم زد و مردم بلند همت و با غیرت پلدخترتصویر دیگری را خلق کردند آنها اگرچه در ظاهر روایت«نداری شان» دست به دست می‌شود اما در باطن تمام تلاششان برای پابرجا نگه داشتن پرچمی است که رنگ سفید هویتشان، سرخی خون‌های ریخته‌شان و تمامیت سبز رنگشان را از آن به امانت گرفته‌اند. با این اوصاف  مردم ایران ثابت کردند که اگر سرشان برود، سر سرزمینشان را در اوج، پر غرور و سرفراز نگه می‌دارند.
صفحات 7 ، 20 و 21 را بخوانید