خوزستانی‌ها بار دیگر خاکریز می‌زنند

باران رحمت الهی باریدن گرفت، اشتباهات و عدم آمادگی کافی مسئولین قبل و بعد باعث شد که این بارش رحمت تبدیل به سیلابی ویرانگر شود اما چاره مردم در برابر این سیل چه بود؟!.. دفاع.
چقدر این روزها شهرها و روستاهای خوزستان به روزهای آغازین جنگ تحمیلی شبیه شده است. اهالی شهرها و روستاها از زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودکان درحال فعالیت و تلاش و مجاهدت هستند.عده زیادی خاکریز می‌زنند، عده‌ای نان می‌پزند، جمعی غذا آماده می‌کنند،... و همه در تلاش هستند. تمام اقوام خوزستانی از عرب و لر و بختیاری و شوشتری و دزفولی و بهبهانی و... در مساجد و پایگاههای امدادی به همراه نیروهای بسیجی، ارتشی و سپاهی و دولتی و هلال احمر با اتحادی که فقط از دوران دفاع مقدس به یاد داریم، منتظر کمک نماندند و صحنه‌های زیبایی از ایثار و فداکاری و همدلی و اتحاد آفریدند ولی حجم سیلاب به حدی است که مردم خوزستان که تامین‌کننده بسیاری از نیازهای کشور هستند، به یاری همه ملت ایران چشم امید دارند.
سیل بنیان کنی که امروز به سوی شهرها و روستاهای خوزستان و برخی نقاط کشور سرازیر شده است فرقی بین خانه قومیت‌ها نمی‌گذارد و همه را هدف قرار داده است و بار دیگر وقت آن است که همه مردم ایران به یاری خوزستان قهرمان بشتابند.