ایلهان عمر در قلب جنگ ایدئولوژیکی آمریکا

در فضای ملتهب واشنگتن، ایلهان عمر به استخوان در گلوی محافظه کاران آمریکایی بدل شده است، فردی که نه فقط افکارش که پوشش اش هم برای جریان راست پذیرفتنی نیست. اولین زنِ سیاهپوستِ مسلمانِ محجبهِ سومالیایی تبار کنگره ایالات متحده هم اکنون به قلب جدال ایدئولوژیکی در آمریکا بدل شده است.ایلهان عمر که به کنگره راه یافت، قانون 180 ساله منع استفاده از کلاه توسط قانون گذاران آمریکایی در ساختمان کاپیتال هیل لغو شد تا این خانم بتواند، موهای خود را زیر حجاب بپوشاند. این در حالی بود که عمر به عنوان عضو شناخته شده «جنبش تحریم» – تحریم کالاهای ساخت شهرک های یهودی نشین سرزمین های اشغالی– به بانفوذترین نهاد تاثیر پذیر از لابی اسرائیل، یعنی کنگره آمریکا راه یافته بود. از این رو کافی بود که عمر در انتقاد از همکاران خود، کنگره را در خدمت لابی اسرائیل معرفی کند تا کل ساختار سیاسی آمریکا علیه وی بسیج شوند.با این حال، زورآزمایی ایلهان عمر با ائتلاف محافظه کاری-اسرائیلی زمانی وارد مرحله جدیدتری شد که دونالد ترامپ، ستاره پر فروغ این روزهای راست گرایان، ویدئوی کوتاهی را در توئیتر منتشر و این عضو کنگره را به حمایت از عاملان حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 متهم کرد.این ماجرا زمانی آغاز شد که عمر در سخنانی با انتقاد از وضعیت مسلمانان در دوران پسا 11 سپتامبر گفت «برخی افراد کاری کرده اند و حال هر یک از ما شاهد از دست رفتن آزادی های مدنی خودهستیم.» استفاده از عبارت «برخی افراد کاری کرده اند» از دید راست گرایان آمریکا به منزله تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن تروریست ها قلمداد شد و ترامپ را واداشت تا با سلاح توئیتر به جنگ «یاغی کنگره» برود. این در حالی بود که فقط چند روز از انتشار خبر توطئه قتل عضو کنگره آمریکا می گذرد. به نظر می رسد هم اکنون ، ایلهان عمر به دلیل نوع تفکرات سیاسی، صراحت کلام و نوع پوشش به عمده ترین هدف خشونت طلبان افراطی در آمریکا بدل شده است. از این رو، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان و از هم حزبی های ایلهان عمر از دستگاه های امنیتی کنگره خواسته است تدابیر حفاظتی این عضو کنگره و خانواده اش را افزایش دهند تا اتفاق ناگواری برای وی رخ ندهد اما این که چنین تدابیری در نهایت جان این نماینده جسور و ساختارشکن را حفظ خواهد کرد یا خیر، به گذشت زمان نیاز دارد.