بقای نام «کوروش»

آرمان- یاسمین طالقانی: حذف نام «کوروش» از فهرست اسامی ثبت‌احوال؛ این خبر صبح دیروز در برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که با توجه به برخی مخالفت‌ها در سال‌های گذشته با زنده‌نگه‌داشتن موسس سلسله هخامنشی که جزو تاریخ ایران است، چندان عجیب نبود چراکه حذف برخی اسامی از تاریخ کشور امری‌ناشدنی است و باید در حفظ آنها تلاش کرد. برخی مانند حسین‌ا...کرم با گرایش دلواپسانه تلاش در حذف نام کوروش از تاریخ دارد؛ چنان‌که نوشته بود: «ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭیخ ﻭ ﺍﺩبیاﺕ ﺍیرﺍﻥ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ نیست؟ ﺳﻌﺪﯼ، ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺩیگر ﺷﻌﺮﺍ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ کبیر ﻧﺒﺮﺩند؟ ﻣﮕﺮ شخصیت ﻗﺎﺑﻞ‌ﺳﺘﺎیش ﻭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺣﮑﻮمت‌های قبل‌تر ﺍﺯ ﻫﺨﺎمنشخیاﻥ ﻭ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ، یعنی ﻧﻤﯽ‌ﺩﻭﻧﺴﺘﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭼﻪ کسیه؟ ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ بین ﺍیرﺍﻧﯽ‌ﻫﺎ شخصیت ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺎﻋﻈﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍیرﺍﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ پیدﺍ کنید ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ یا یکی ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩﺵ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻪ! ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮﯼ، ﺍﺳﻢ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ نیست ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍین ﻧﺎﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮﺍﻧﺸﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧمی‌کردن! ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺳﺎیر ﺍﺳﺎﻣﯽ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﯽ، ﺩﺭ میاﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﻮﻥ ﺑﮕﺮﺩید ﻭ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ پیدﺍ کنید ﮐﻪ ﻧﺎﻡ یکی ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩﺵ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻪ.» اما از سوی دیگر برخی به دفاع از کوروش می‌پردازند مانند برادرزاده آیت‌ا... علم‌الهدی که معتقد است: «متاسفم كه گاهی شاهد سخنان و نوشته‌جات و فیلم‌هایی هستم كه ظاهرا برای دفاع از مذهب، كوروش و تمدن و منشور او را به چالش می‌كشند و مفاخر تاریخی یك ملت را مورد تحقیر قرار می‌دهند. ظاهرا برخی گمان می‌كنند ایجاد تردید و خدشه درباره فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران باستان، به تقویت بنیان‌های مذهبی در جامعه خواهد انجامید، غافل از آنكه ایجاد تقابل بین دینداری و وطن‌دوستی، هم خلاف واقع است و هم می‌تواند برای دین بسیار خطرناك باشد؛ چرا كه موجب می‌شود حس قوی عشق به میهن كه بخش لاینفك فرهنگ هر ملتی است، به ابزاری قدرتمند در دست مخالفان دین برای تحریك احساسات ضددینی تبدیل شود.» برخی نیز البته نه با نام کوروش بلکه با تاکید بر جایگاه او مخالف هستند.
تکذیب حذف کوروش
موضوع حذف نام کوروش از انتشار تصویری از صفحه سازمان ثبت‌احوال آغاز شد که در برابر نام «کوروش» آمده بود: «امکان درخواست این نام وجود ندارد.» پس از آن در شبکه‌های مجازی انتقادات زیادی به حذف این نام آغاز شد و پس از آن بود که سخنگوی سازمان ثبت‌احوال خبر حذف نام کوروش از بخش انتخاب نام سایت سازمان ثبت‌احوال را تکذیب کرد. سیف‌ا... ابوترابی اظهار کرد: هیچ‌مشکلی در خصوص انتخاب نام کوروش وجود ندارد و اینکه انتخاب این نام با ممانعت همراه است، تکذیب می‌شود. وی درباره نبود امکان انتخاب نام کوروش از بخش انتخاب نام سازمان ثبت‌احوال اظهارکرد: اختلال سایت هم به‌دلیل هجوم کاربران بوده که در حال رفع این اختلال هستیم. گفتی است پیش‌تر سخنگوی سازمان ثبت‌‌احوال کشور با تاکید بر اینکه لیستی تحت‌عنوان اسامی ممنوعه نداریم از انتخاب نام «محمد کوروش» و «محمد داریوش» برای پسران خبر داده بود. او گفته بود: در صورتی فردی بخواهد، اسمی خارج از این لیست انتخاب کند، می‌تواند تقاضای خود را مطرح کرده و اسم موردنظر در کمیته‌ای با عنوان «کمیته نام» بررسی می‌شود.