بالاخره نام نوزاد را کورش بگذاریم یا نه؟

صبح روز گذشته خبری منتشر شد که می‌گفت سامانه ثبت احوال دیگر به پدر و مادرها اجازه نمی‌دهد نام فرزندشان را «کورش» بگذارند. در ساعات ابتدایی روز اگر به این سامانه مراجعه می‌کردید و نام کورش را به عنوان نام منتخب برای فرزندتان انتخاب می‌کردید، اخطاری می‌آمد با این عنوان «امکان این درخواست وجود ندارد». این خبر در همان ساعات اولیه آمدنش سروصدای زیادی به پا کرد اما پس از آن سازمان ثبت‌ احوال این خبر را تکذیب کرد «شاید شهروندان هنگام مراجعه با مشکل مواجه شده‌اند و این مشکل فنی است». این در حالی است که چنین مشکل و خطایی در انتخاب سایر اسامی وجود نداشت و پس از آن هم سامانه این سازمان از بعدازظهر دیروز از دسترس خارج شد و امکان دیدن سایتش وجود نداشت.
این اتفاق در حالی افتاد که چندی پیش سخنگوی سازمان ثبت احوال از انتخاب نام «محمد کورش» و «محمد داریوش» برای پسران خبر داده و گفته بود که اگر فردی بخواهد، اسمی خارج از لیست نام‌های مجاز انتخاب کند، می‌تواند تقاضای خود را مطرح کند و اسم مورد نظر در کمیته‌ای با عنوان «کمیته نام» بررسی می‌شود. کمیته‌ای که در آن نام‌های بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. نام‌هایی که به گفته سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اغلب این اسامی قبل از سال 70 انتخاب شده‌اند. او با اشاره به برخی اسامی عجیب و غریب که از سوی والدین انتخاب شده است، سال گذشته و در گفت‌وگویی گفته بود: در بین اسامی منتخب پسران نام‌هایی مانند «آرشیو، آسیب، اجباری، اخی، اردوخان، اشتر، اهریمن، باباقلی، بیابانی، ملخ، فضا، فراری، شفتالو، شربت، قطار، قطاری، قسمت، قربانی، ‌کابوس، گشنه، گرگ آقا، بره، بشم، بهداشت، بوشفر، چاه،‌ چراغ،‌ چیتر، زنگی، ‌سرباز، شوجر، علاقه، غم، غارت، فرار، فراموش، گوپال، گمان،‌ لذت، لشکر، للو، ورندل و یتیم» دیده می‌شود. او همچنین گفته بود برای دختران اسامی نامتعارفی مانند «آشفته،‌ آفت، اجبار، افسرده، باجی، بیزار، پنبه، تعارف، حلوا، خرما، خیار، شربتی، شقیقه، کفتر، نیمکت، قیمتی، همیشه، نوشابه، ییلاق، لوله، لیاقت، لبو، لباء، مشکی، مشکی‌جان، مغلوبه، مفتول، حاضر، حالتاج، حسرت، حضرت، حبصه، خارا،‌ خابس، پارچه، پاکت، پنیر، پوپول، پولی، انقلاب، اوجق، آمریکا، آلمان،‌ انگلیس، انه، آقابگم، ادامه و اذان» ثبت شده است. با این حال مشخص نیست آیا نام کورش جزو اسامی عجیب خواهد بود؟ آیا امکان درخواست این نام وجود نخواهد داشت و یا اینکه باید به گفته‌های ثبت ‌احوال اکتفا کرد و گمان کرد که روز گذشته سایت ثبت‌ احوال با مشکل فنی روبه‌رو شده بود.