وزارت نیرو: 78 درصد مخازن سدهای کشور پر است

وزارت نیرو اعلام کرد: به سبب بارش‌های مناسب سال آبی جاری (مهرماه گذشته تاکنون)، میزان ذخیره آب سدهای کشور با رشد 63 درصدی نسبت به دوره گذشته مشابه، به بیش از 39 میلیارد مترمکعب رسید و 78 درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور پر شد.
به گزارش تارنمای وزارت نیرو، میزان خروجی سدها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون با افزایش 170 درصدی به 37.55 میلیارد مترمکعب رسیده است که همین امر نوید سال زراعی بسیار مناسبی را می‌دهد.میزان بارندگی‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 314 میلیمتر رسید که این رقم در مقایسه با (120 میلیمتر) مدت مشابه سال گذشته 161 درصد و در مقایسه با (209 میلیمتر) مدت متوسط بلندمدت 50 درصد افزایش یافت.
روند افزایشی بارندگی‌ها موجب شده است کشور ما پربارش‌ترین سال آبی نیم قرن اخیر خود را تجربه کند و حجم بارندگی‌ همه استان‌های کشور از مدت میانگین 50 سال اخیر کشور فراتر برود.
ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون به 56.64 میلیارد مترمکعب رسید که این رقم در مقایسه با ورودی 14.56 میلیارد مترمکعبی مدت مشابه سال گذشته 289 درصد بیشتر شد.بارش‌های مناسب سال آبی جاری باعث شده است از میان 178 سد مهم کشور حدود 77 سد که 54 درصد ظرفیت کل مخازن سدهای کشور را شامل می‌شود 90 تا 100 درصد پر شده باشند.
اکنون 92 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز خلیج فارس، 83 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 59 درصد مخازن سدهای حوضه دریای خزر، 57 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز مرکزی، 55 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز هامون و 42 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز سرخس پر شده است.
ورودی به سدهای استان خوزستان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به حدود 34 میلیارد مترمکعب رسید. این رقم پارسال در چنین زمانی فقط 6 میلیارد مترمکعب بود.95 درصد حجم مخازن سدهای خوزستان پر شده و با افزایش 83 درصدی، به بیش از 23 میلیارد مترمکعب رسیده است.