طرح مهم کابینه برای شفاف سازی دخل و خرج دستگاه های دولتی

بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر هیئت دولت به تمامی وزیران و معاونان رئیس جمهور، مقرر شده به منظور شفاف سازی اعتبارات دریافتی دستگاه های دولتی از محل بودجه عمومی و تکریم حقوق شهروندی، خزانه داری کل کشور تمامی اعتبارات پرداختی از این محل را به تفکیک ملی و استانی منتشر کند و دستگاه ها نیز باید عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع رسانی متعلق به خود اعلام عمومی کنند.