اعطای دکترای آواز وزارت ارشاد به همایون شجریان

همایون شجریان که پیش از این توسط شورای ارزش یابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور حائز شرایط دریافت گواهی نامه درجه یک هنری شناخته شده بود، اسفندماه سال گذشته، مدرکش را این نهاد دریافت کرده است. به گزارش مهرگواهی نامه درجه یک هنری (معادل مدرک تحصیلی دکترا) توسط شورای ارزش یابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور در رشته «آواز» به همایون شجریان داده شده است.   این مدرک در ۲۷ اسفندماه سال ۹۷ به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.