گواهینامه درجه یک آواز برای همایون

شهروند| همایون شجریان از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان کشور گواهینامه درجه یک هنری در رشته آواز را دریافت کرده است. ظاهرا این مدارک که به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد رسیده، در اسفند ماه سال گذشته به دست او رسیده است. گواهینامه درجه یک هنری معادل مدرک تحصیلی دکتری است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، دبیر شورای ارزشیابی، نماینده معاونت توسعه مدیریت و نظارت راهبری رئیس‌جمهوری، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده فرهنگستان هنر اعضای حقوقی هستند که متن گواهینامه درجه یک هنری شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور را امضا می‌کنند.