روزه نمی گیرم اما ...

حدود 1.5 میلیارد مسلمان در جهان زندگی می کنند و در این میان حتما هستند کسانی که به دلایل گوناگون روزه نمی گیرند غیر از افرادی که مکلف نشده اند عزیزان مکلفی در سنین مختلف به خاطر کهولت سن، بیماری، ناتوانی یا به دلیل ضرر جدی به سلامت، مسافر بودن یا هر عسر و حرج واقعی دیگری نمی توانند و نباید روزه بگیرند و همان خداوند حکیم مطلق و مهربانی که روزه را بر امم پیشین و امت مسلمان واجب فرموده بر عده ای نیز از جمله آنان که اشارت شد، حرام کرده و این عزیزان به فرمان همان خدای متعال که روزه را فرض فرمود از روزه داری منع شده اند پس این افراد با روزه نگرفتن به وظیفه و تکلیف شرعی خود عمل می کنند و خدای عزوجل بنابر لطف مکرم بی منتهایش و براساس نیت بندگانش حتما اجری غیرقابل سنجش برای اذهان آدمیان برای آرزومندان روزه داری که به هر دلیلی معاف از روزه هستند و غبطه روزه داری به دل و جان دارند، منظور می فرماید که خدای رحمان رحیم هر آن به دنبال بهانه ای برای بخشیدن و پاداش و اجر و مزد و نزدیک کردن خلقش به بهشت و بالاتر از آن رضوان الهی و رضایت ربوبی است. پس مبادا که روزه داران خدای ناکرده، کوچک ترین بی احترامی به برادران و خواهران ایمانی خود که نمی توانند روزه بگیرند روا دارند.
و این قاعده اسلام و مسلمانی است که احترام و حرمت انسان محفوظ بماند و هیچ کس به هیچ بهانه ای کلامی و سخنی و رفتاری نداشته باشد که حرمت و کرامت انسانی، فردی از مخلوق خدا شکسته شود.
و چه نیکو و صد البته بایسته است که هر آن کس نمی تواند و نباید روزه بدارد اما حرمت ماه مبارک، این ماه سراسر برکت و رحمت و مغفرت، ماه نزول قرآن و ظرف زمانی شب قدر را در خلوت و جلوت به غایت نگاه دارد.
چه پسندیده و زیبا گفتار و رفتاری است، گفتار و رفتار آنان که به هر دلیلی از روزه داری معاف هستند ولی حرمت روزه و روزه داری و روزه داران را به بهترین و نیکوترین شکل پاس می دارند. حرمت فرمان الهی را که برای تقرب، پرهیزگاری، تقوا و رستگاری انسان صادر شده می شناسند و به نیکویی هر چه بیشتر حرمت دختران و پسران نوجوان تازه به سن تکلیف رسیده و خوشه چین بهار رمضان را، حرمت تشنگی و گرسنگی همه روزه داران خصوصا کهن سالان را به شایستگی هر چه تمام تر پاس می دارند.
و نه تنها در منظر و مرآی مردم به «روزه نداری» و «روزه خواری» تظاهر نمی کنند بلکه حتی در خلوت و خانه خود گفتار و رفتاری مناسب و متناسب با ماه مهمانی خدا و این ضیافت ویژه و حال روزه داران دارند همه این عزیزان شاید می دانند و باید از عمق جان به این باور برسند و برسیم که ضیافت الهی رمضان فقط مخصوص آنان که می توانند روزه بدارند نیست بلکه بر این سفره گسترده همه اهل ایمان، تمامی اهل حقیقت و باورمندان به یگانگی حضرت احدیت و نبوت انبیا و رسالت حضرت خاتم المرسلین محمدمصطفی و عقیده مندان به معاد و روز جزا و بازگشت انسان به سوی آفریدگار بی همتا مهمان هستند چه توان و امکان روزه داری داشته باشند چه نداشته باشند و صد البته آنان که توان و سلامت و امکان روزه داری دارند گام هایی جلوتر برداشته اند اما چه بسا حرمت نگاه داران رمضان و «غبطه خوران» به «روزه داری» مقام و جایگاه و اجری مضاعف داشته باشند که الاعمال بالنیات پس اگر من نمی توانم و منع روزه داری دارم اما به حرمت خدای رمضان و به حرمت ماه نزول قرآن و شب قدرش حرمت روزه داری و رمضان و خدای رمضان را نمی شکنم و پاس می دارم.